ส่องหุ้น HENG ประเมินราคา ไอพีโอ2.48บ.

ส่องหุ้น HENG ประเมินราคา ไอพีโอ2.48บ.
ทันหุ้น
15 กันยายน 2564 ( 11:43 )
46
ส่องหุ้น HENG ประเมินราคา ไอพีโอ2.48บ.

 

ทันหุ้น- บล.บัวหลวง ประเมิน HENG หุ้นน้อยใหม่ ขายIPO ราคา เหมาะสม 2.48 บาท ส่องธุรกิจโอกาสกำไรโตขึ้นทุกปี ตามพอร์ตสินเชื่อที่จะแตะหมื่นล้านบาทในปี 2565

 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด  ออกบทวิเคราะห์ บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ HENG ว่า HENG เป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน ซึ่งให้บริการด้านสินเชื่อบุคคลครบทุกรูปแบบ ภายใต้เครื่องหมายบริการ “เฮงลิสซิ่ง” ปัจจุบัน บริษัทพอร์ตสินเชื่อรวม 8,420 ล้านบาท (กว่า 93.8% มีหลักประกัน)

 

HENG วางแผนใช้เงิน IPO ขยายพอร์ตเป็น 8,777 ล้านบาท ในปี 2564 เป็น 10,277 ล้านบาท ในปี 2565 และ เป็น 12,277 ล้านบาท ในปี 2566 หรือคิดเป็นอัตราสินเชื่อเติบโตเฉลี่ย 14%ต่อปี ผ่านการขยายสาขาจาก 451 สาขา ครอบคลุมทุกภูมิภาคในปัจจุบัน ให้เป็น 830 สาขา ภายในปี 2566

 

ทั้งนี้ บล.บัวหลวง คาดกำไรปี 2564 ที่ 288 ล้านบาท และปี2565 ที่ 463ล้านบาท และปี 2566 ที่ 568 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ย 17.6%/ปี (CAGR 2021-23) และได้ประเมิน HENG (IPO) ราคาเหมาะสมที่ 2.48 บาท อิง PE 20.4 เท่า

 

HENG ยื่นแบบแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 800,837,300 หุ้น หรือคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 21ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

 

โดย HENG จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้มาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรองรับแผนขยายสาขาและการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม ส่วนที่เหลือจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระเงินกู้แก่สถาบันการเงิน

 

นอกจากปล่อยสินเชื่อแล้ว บริษัทยังประกอบธุรกิจการให้บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ผ่านเครือข่ายสาขาให้แก่บริษัทประกันชั้นนำ 6 บริษัท ครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลากหลาย เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง