รีเซต

เกาหลีใต้เผย 'อัตราการเกิด' ลดลงต่อเนื่องในเดือนมิ.ย.

เกาหลีใต้เผย 'อัตราการเกิด' ลดลงต่อเนื่องในเดือนมิ.ย.
Xinhua
30 สิงหาคม 2566 ( 17:41 )
16
เกาหลีใต้เผย 'อัตราการเกิด' ลดลงต่อเนื่องในเดือนมิ.ย.

โซล, 30 ส.ค. (ซินหัว) -- วันพุธ (30 ส.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติเกาหลีใต้ รายงานว่าอัตราการเกิดของเกาหลีใต้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 91 ติดต่อกัน ซึ่งส่งผลให้จำนวนประชากรลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนทารกเกิดใหม่ลดลงร้อยละ 1.6 จากปีก่อนหน้า เหลือ 18,615 คน ในเดือนมิถุนายนจำนวนทารกเกิดใหม่ลดลงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2015 เป็นต้นมา เนื่องจากคนหนุ่มสาวจำนวนมากมีบุตรช้าหรือล้มเลิกการมีบุตรเพราะปัญหาทางเศรษฐกิจ อาทิ ราคาที่พักอาศัยสูง และการว่างงานอัตราการเกิดที่ต่ำทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะหน้าผาประชากร (demographic cliff) ซึ่งหมายถึงจำนวนสมาชิกครอบครัวลดลงอย่างรวดเร็วจนนำไปสู่ภาวะหน้าผาการบริโภค (consumption cliff) ในที่สุดขณะเดียวกัน จำนวนการแต่งงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.8 อยู่ที่ 16,053 คู่ ในเดือนมิถุนายน จำนวนการหย่าร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 อยู่ที่ 7,791 คู่ ส่วนจำนวนการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 อยู่ที่ 26,820 รายทั้งนี้ จำนวนประชากรของเกาหลีใต้ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 44 ติดต่อกัน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2019 เนื่องมาจากอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้น และอัตราการเกิดที่ลดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง