จับตา! ครม.เตรียมหารือมาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19

จับตา! ครม.เตรียมหารือมาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19
TNN ช่อง16
31 มีนาคม 2563 ( 09:41 )
37
จับตา! ครม.เตรียมหารือมาตรการลดผลกระทบไวรัสโควิด-19

วันนี้ (31มี.ค.63) การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

การประชุมวันนี้ มีวาระพิจารณาที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ สำนักงบประมาณจะรายงานสถานการณ์งบประมาณปี 2563 หลังจากงบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 มีรายจ่ายผูกพันใกล้ครบ 96,000 ล้านบาทแล้ว ซึ่งหากรัฐบาลไม่ตัดสินใจใดๆ อาจไม่มีงบใช้จ่ายในมาตรการใหม่เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงแรงงาน จะเสนอขอความเห็นชอบให้สำนักงานประกันสังคมแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้

ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอขออนุมัติปรับปรุงบัญชีโครงสร้างเงินเดือนของพนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ ต้องติดตามการออกมาตรการเพิ่มเติม รวมถึงการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com 
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวที่เกี่ยวข้อง