รีเซต

ลำปาง แห่เข้ารับอุปกรณ์-หีบ-บัตรเลือกตั้งอบจ. แน่นหอประชุม

ลำปาง แห่เข้ารับอุปกรณ์-หีบ-บัตรเลือกตั้งอบจ.  แน่นหอประชุม
มติชน
19 ธันวาคม 2563 ( 10:52 )
98
ลำปาง แห่เข้ารับอุปกรณ์-หีบ-บัตรเลือกตั้งอบจ.  แน่นหอประชุม

วันที่ 19 ธันวาคม ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่แจกอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง และบัตรเลือกตั้งนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต อ.เมือง จ.ลำปาง เช้าวันนี้ บรรยากาศเกิดความคึกคักอย่างมาก จากคณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง ในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ที่เดินทางมารอก่อนเวลาที่จะมีการเปิดให้เข้ารับอุปกรณ์หีบบัตร และบัตรเลือกตั้ง ในช่วงเวลา 09.00 น.

 

เมื่อถึงเวลา ทางคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่มายืนรอ ต่างกรูเข้าไปภายในหอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ซึ่งเป็นสถานที่ให้หน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 2 ของพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ได้เข้าไปรับอุปกรณ์ หีบบัตร และบัตรเลือกตั้ง จนแน่นภายในหอประชุม

 

ซึ่งในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครแห่งนี้ กำหนดให้เข้ารับได้ 2 จุด คือ หอประชุม และใต้ถุนอาคารเรียน โดยแยกจุดละ 2 เขตเลือกตั้ง ใช้เวลาตรวจนับอุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด จากนั้นก็จะให้หน่วยเลือกตั้งอีก 2 เขต ในลำดับถัดไปของพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง เข้ารับ จนทยอยครบทั้ง 9 เขตเลือกตั้งของ อ.เมือง จ.ลำปาง ที่มีมากถึง 387 หน่วยเลือกตั้ง

 

สำหรับ อ.เมือง จ.ลำปาง ถือว่ามีเขต และหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดกว่าทุกอำเภอใน จ.ลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ โดย อ.เมือง จ.ลำปาง มี 9 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภา อบจ.ลำปาง ได้ 9 คน ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ เฉพาะในเขตพื้นที่ อ.เมือง จ.ลำปาง ใช้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งหมดประมาณ 5,418 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง