รีเซต

ปภ. แจ้งเตือน 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวัง เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 22-29 เม.ย.

ปภ. แจ้งเตือน 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวัง เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 22-29 เม.ย.
ข่าวสด
22 เมษายน 2565 ( 09:58 )
66
ปภ. แจ้งเตือน 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวัง เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูง 22-29 เม.ย.

 

ปภ. แจ้งเตือน 8 จังหวัด ริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวัง เตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นช่วง 22 - 29 เม.ย. หลังเขื่อนจีนปล่อยน้ำเพิ่มขึ้น

วันที่ 22 เม.ย.65 กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกับกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ พบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 18 - 21 เม.ย.ประมาณ 2.00 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,590 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน

โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 22 - 29 เม.ย.ดังนี้ ช่วงเหนือเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณสถานีเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสะสมในช่วงวันที่ 22-29 เม.ย.ประมาณ 1.90 - 2.00 เมตร

ช่วงท้ายเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริเวณอ.เชียงคาน จ.เลย ลงมาถึงสถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่า 0.50 เมตร ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไชยะบุรี

กอปภ.ก. จึงแจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหารอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามประกาศกองอํานวยการน้ำแห่งชาติ โดยติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง