รีเซต

ศุลกากรจีนเผยความก้าวหน้าใน 'การค้าข้ามพรมแดน'

ศุลกากรจีนเผยความก้าวหน้าใน 'การค้าข้ามพรมแดน'
Xinhua
1 มีนาคม 2566 ( 17:46 )
22
ศุลกากรจีนเผยความก้าวหน้าใน 'การค้าข้ามพรมแดน'

ปักกิ่ง, 1 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันอังคาร (28 ก.พ.) จ้าวเจิงเหลียน เจ้าหน้าที่สำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีน เปิดเผยว่าสำนักฯ บรรลุความก้าวหน้าในการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกสำหรับการค้าข้ามพรมแดนอย่างมีนัยสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจ้าวแถลงว่าระยะเวลาพิธีการศุลกากรโดยรวมสำหรับสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกนั้นสั้นลง โดยระยะเวลาดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าในปี 2022 อยู่ที่ 32.02 ชั่วโมง และสินค้าส่งออกอยู่ที่ 1.03 ชั่วโมง ลดลงร้อยละ 67.1 และ 91.6 จากปี 2017ส่วนการพัฒนาด้านอื่นๆ ประกอบด้วยต้นทุนที่ลดลง และกระบวนการที่มีความคล่องตัวสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก ซึ่งมุ่งลดภาระทางการเงินและตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของบรรดาผู้ประกอบการได้ดีขึ้นอนึ่ง สำนักฯ ได้จัดการข้อเสนอแนะ 148 ข้อจากสมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน และข้อเสนอ 141 ข้อจากสมาชิกคณะกรรมาธิการแห่งชาติประจำสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนเมื่อปีก่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง