กระทรวงแรงงาน สุ่มตรวจแรงงานประมงกลางทะเลสงขลา

กระทรวงแรงงาน สุ่มตรวจแรงงานประมงกลางทะเลสงขลา
มติชน
5 มีนาคม 2564 ( 15:28 )
6
กระทรวงแรงงาน สุ่มตรวจแรงงานประมงกลางทะเลสงขลา

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 5 มีนาคมนี้ ที่ท่าเทียบเรือประมง อ.เมือง จ.สงขลา พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 สงขลา และบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดสงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสุจินดา บุญแอ แรงงานจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 

 

โดยได้ร่วมรับฟังบรรยายการสรุปการดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 สงขลา และการรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดสงขลา จากนั้นได้ลงเรือเพื่อร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล ซึ่งระหว่างการลงพื้นที่ตรวจ พบเรือประมงจำนวน 1 ลำ ได้ทำการเรียกตรวจเรือและตรวจเอกสารต่างๆ ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการกระทำผิดแต่อย่างใด

 

พลตำรวจตรี นันทชาติ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อทำการตรวจประมง ลูกเรือ ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ โดยจากการรับฟังการบรรยายสรุปทำให้ได้รับทราบถึงการ ดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค เรื่องของการขาดแคลนแรงงาน และงบประมาณ เป็นปัญหาที่ต้องนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงได้ทราบ เพื่อพิจารณาเรื่องที่ควรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง