'ลำปาง' ปี๋ใหม่เมือง สั่งห้ามชุมนุมมั่วสุม 5 คนขึ้นไป ห้ามสังสรรค์โดยดื่มสุราทุกประเภท

'ลำปาง' ปี๋ใหม่เมือง สั่งห้ามชุมนุมมั่วสุม 5 คนขึ้นไป ห้ามสังสรรค์โดยดื่มสุราทุกประเภท
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 22:34 )
140
'ลำปาง' ปี๋ใหม่เมือง สั่งห้ามชุมนุมมั่วสุม 5 คนขึ้นไป ห้ามสังสรรค์โดยดื่มสุราทุกประเภท

เมื่อวันที่ 11 เมษายน มีการเผยแพร่คำสั่งจังหวัดลำปาง เนื้อหากล่าวถึงการห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมภายในสถานที่ใดๆ ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ในลักษณะที่เป็นการรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท อันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตรายได้

รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง