TrueID

สหพันธ์สตรีจีนออกแนวทาง 'เก็บหลักฐาน' เหตุรุนแรงในครอบครัว

สหพันธ์สตรีจีนออกแนวทาง 'เก็บหลักฐาน' เหตุรุนแรงในครอบครัว
Xinhua Thai
25 พฤศจิกายน 2564 ( 21:24 )
25
สหพันธ์สตรีจีนออกแนวทาง 'เก็บหลักฐาน' เหตุรุนแรงในครอบครัว

 

ปักกิ่ง, 25 พ.ย. (ซินหัว) -- สหพันธ์สตรีแห่งประเทศจีนเผยแพร่แนวปฏิบัติว่าด้วยการเก็บรวบรวมหลักฐานความรุนแรงในครอบครัว เพื่อพยายามช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันถูกต้องตามกฎหมาย

 

แนวปฏิบัติกำหนดหลักฐานความรุนแรงในครอบครัวที่ถูกต้อง ได้แก่ หลักฐานการช่วยเหลือของตำรวจ คำเตือนของตำรวจเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว และหลักฐานการสนับสนุนจากสหพันธ์สตรี องค์กรทางสังคม และนายจ้าง

 

ขณะเดียวกันหลักฐานประเภทข้างต้นยังครอบคลุมถึงเวชระเบียนและใบเรียกเก็บเงิน บันทึกเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดำเนินงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และคำให้การของพยาน

 

แนวปฏิบัติระบุว่าหากผู้กระทำผิดข่มขู่หรือคุกคามเหยื่อทางโทรศัพท์มือถือ ส่งข้อความสั้น ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชันวีแชต หรืออีเมล ผู้ตกเป็นเหยื่อควรบันทึกสิ่งเหล่านั้นด้วยอุปกรณ์บันทึกภาพหรือการบันทึกภาพหน้าจอ

 

อนึ่ง วันที่ 25 พ.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง