รีเซต

ผู้ว่าฯปู ย้ำปชช.อ่างทองปฏิบัติกฎจราจร-สวมหมวกนิรภัย100% ลดสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ว่าฯปู ย้ำปชช.อ่างทองปฏิบัติกฎจราจร-สวมหมวกนิรภัย100% ลดสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน
มติชน
30 พฤษภาคม 2565 ( 15:11 )
84
ผู้ว่าฯปู ย้ำปชช.อ่างทองปฏิบัติกฎจราจร-สวมหมวกนิรภัย100% ลดสูญเสียอุบัติเหตุทางถนน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เน้นย้ำให้ชาวอ่างทองปฏิบัติตามกฎจราจร ด้วยวาระจังหวัด “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%”

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่ บริเวณสี่แยกบ้านรอ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดตัววาระจังหวัด “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100%” (Kick Off) ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รอง ผวจ.อ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลเข้าร่วมกิจกรรม

 

โดยมี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองเป็นผู้กล่าวรายงาน และออกประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง วาระจังหวัด “อ่างทองเมืองปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ” จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการลดพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการไม่สวมหมวกนิรภัย ให้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์

 

โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่สาธารณะ ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหมวกนิรภัย และยังเป็นการปลูกจิตสำนึกพลเมืองดีสร้างวินัยจราจรให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัด ตลอดจนลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

 

นายวีระศักดิ์ ผวจ.อ่างทอง กล่าวว่า การรณรงค์อุบัติเหตุทางถนนจะไม่มีความหมาย หากประชาชนไม่เคารพกฎวินัยจราจร ฝากให้ประชาชนร่วมตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวอ่างทองทุกคน

 

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดช่วงการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 และระยะที่ 2 การขับเคลื่อนอย่างเข้มข้น เน้นการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้สถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จับปรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ เป้าหมายเพิ่มจำนวนการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองภายในปี 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง