ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนม.40 ติดโควิดรักษาตัวรับชดเชยวันละ 300 บาท

ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนม.40 ติดโควิดรักษาตัวรับชดเชยวันละ 300 บาท
TNN ช่อง16
25 ตุลาคม 2564 ( 07:38 )
124
ตรวจสอบสิทธิ ผู้ประกันตนม.40 ติดโควิดรักษาตัวรับชดเชยวันละ 300 บาท

วันนี้ ( 25 ต.ค. 64 ) สำนักงานประกันสังคมได้แจ้งสิทธิของผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกรณีติดโรคโควิด-19 โดยผู้ประกันตนสามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ไว้ดังนี้ 

สิทธิประโยชน์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีสิทธิได้รับ 

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีที่เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในในโรงพยาบาล/โรงพยาบาลสนาม/Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป 

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีมีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) หรือแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป 

3. เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท (เฉพาะผู้ประกันตนทางเลือกที่ 1 และ 2) กรณีที่ไม่ได้เข้ารับการรักษาประเภทผู้ป่วยในและไม่ได้มีความเห็นแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวหรือพักกักตัว โดยต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน 

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ : ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตราย/เจ็บป่วย


ข้อมูลจาก : ผู้สื่อข่าวดิจิตอล

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง