รีเซต

"เครือซีพี"จัดนิทรรศการ"เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน...ใต้ร่มพระบารมี"

"เครือซีพี"จัดนิทรรศการ"เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน...ใต้ร่มพระบารมี"
มติชน
28 กรกฎาคม 2563 ( 13:04 )
296
5
"เครือซีพี"จัดนิทรรศการ"เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน...ใต้ร่มพระบารมี"

"เครือซีพี"จัดนิทรรศการ"เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน...ใต้ร่มพระบารมี"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน….ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร การเกษตรสู่อนาคตวิถีใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการฯ โดยมีนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมผู้บริหารและพนักงานให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม ในการนี้ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์แจกหน้ากากอนามัยฟรีแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

 

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า เครือเจริญโภคภัณฑ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้ประกอบธุรกิจภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ จากร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่ชื่อเจียไต๋ในอดีตจึงเติบโตมาถึง 100 ปี เป็นองค์กรธุรกิจที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนผืนแผ่นดินไทย

 

“ในท่ามกลางการก้าวสู่อนาคตชีวิตวิถีใหม่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์ที่คำนึงถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชนเป็นหลัก สุดท้ายจึงจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงของชาวไทยทุกคน จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม ณ ท้องสนามหลวง และร่วมชมนิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน….ใต้ร่มพระบารมี” ที่จะนำทุกท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่บนพื้นที่สีเขียว ที่โชว์ให้เห็นถึงนวัตกรรมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในด้านอาหาร การเกษตร ที่จะนำไปสู่อนาคตวิถีใหม่ สร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” นายศุภชัยกล่าว

 

ทั้งนี้ นิทรรศการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน….ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นในรูปแบบ นิทรรศการมีชีวิต หรือ Life Exhibition แบ่งเป็น 2 โซน คือ Future Food และ Future Living ในโซน Future Food ส่วนแรกเป็นการนำเสนอ Bio Technology RD Center ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF โชว์ให้เห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าวัตถุดิบเชิงลึกในด้านโภชนาการ และสาระสำคัญต่างๆ เพื่อการพัฒนาสูตรอาหารให้ผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ตลอดจนพัฒนากระบวนการผลิตในรูปแบบมาตรฐานในเชิงอุตสาหกรรม ใช้วัตถุดิบที่คัดสรรมาอย่างดี มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

 

นอกจากนี้ยังนำเสนอถึง Food Innovative & Development Solution เทรนด์เนื้อจากพืช Plant Based Meat ความอร่อยของคนรุ่นใหม่ วิจัยและพัฒนาสู่ความยั่งยืนด้วย Sustainability Packaging การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายและรีไซเคิล 100%

 

ต่อมาเป็นการนำเสนอนวัตกรรมการเกษตรของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ซึ่งจำลองโรงเรือนอัจฉริยะ หรือ Smart Greenhouse ที่จัดการด้วยระบบ IOT ควบคุมอุณหภูมิ ระบบน้ำได้อย่างแม่นยำ ช่วยให้สามารถดูแลการเพาะปลูกได้อย่างง่ายดาย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคิดค้น เสาะหานวัตกรรมเพื่อเก้ปัญหาทางการเกษตร ให้ได้มาซึ่งผลิตผลที่มีคุณภาพ สร้างรายได้และธุรกิจที่ยั่งยืน นอกจากนั้นยังมีการแจกเมล็ดพันธุ์ฟรีให้กับประชาชนที่สนใจเพื่อส่งมอบความยั่งยืนด้านอาหารอีกด้วย

 

 

สำหรับโซนที่ 2 Future Living ประกอบด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมสู่อนาคตวิถีใหม่ เริ่มจาก Reforested Coffee เรื่องราวของกาแฟสร้างป่า พลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ บ้านสบขุ่น จ.น่าน สร้างจิตสำนึกในการดูแลป่าสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

ตามมาด้วยการให้คำปรึกษาวิเคราะห์ DNA Test Mine Gene นวัตกรรมสุขภาพ วิเคราะห์ DNA เพื่อป้องกันโรค ดูแลสุขภาพ รวมถึงการออกแบบการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย ตอบรับการดำเนินชีวิตแบบ New Normal โดยบริษัท ออลล์ เวลเนส จำกัด (ALL Wellness Co., Ltd.) ในกลุ่ม บมจ. ซีพี ออลล์

 

ต่อด้วย Connect & Care Tech จาก True 5 G จัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ เทคโนโลยีเพื่อชีวิตวิถีใหม่ในโลกอนาคต อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยระบบวัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อคัดกรองผู้เสี่ยงติดเชื้อจาก COVID-19 และแจ้งเตือนอัจฉริยะ

 

สุดท้ายในโซนนี้ พบกับ TrueID นำเสนอการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันทรูไอดี ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง Lifestyle แห่งอนาคต ทั้งด้านข่าวสารและความบันเทิงรูปแบบใหม่ เข้าถึงง่ายในทุกที่ พร้อมระบบการใช้งานการโทรล่าสุดผ่านฟังชั่นใหม่ TrueID Call ที่พร้อมเชื่อมต่อทุกความรู้สึกของคนไทยไปด้วยกัน

 

การจัดนิทรรศการครั้งนี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ยังจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย โดยแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานตลอด 4 วันๆ ละ 4 รอบ (เวลา 11.00 , 13.00 , 15.00 , 17.00)

 

นอกจากนี้ กลุ่มทรู โดยทรูคอฟฟี่จัดกิจกรรมบาริสต้าโชว์ชงกาแฟ Signature กาแฟสะอาดบริสุทธิ์มีเสน่ห์ รสชาติเข้มข้นหอมหวานและกลมกล่อม พร้อมแจกกาแฟฟรี 3,000 แก้ว (แก้วช็อต)

 

บริษัท เจียไต๋ จำกัด แจกเมล็ดพันธุ์ฟรีแก่ประชาชน ส่วนทรูไอดี (TrueID) จัดกิจกรรมและแจกของรางวัลเป็นปากกามือถือ 3 in 1 เพียงดาวน์โหลด ล็อคอิน และกดเรทติ้งแอปพลิเคชั่นทรูไอดี พร้อมรับนาทีโทรฟรีทุกเครือข่ายสำหรับลูกค้าทรูมูฟเอช60 นาที เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง