รีเซต

สำนักการระบายน้ำ แจง ‘คืบหน้า’ ลอกคลอง กทม.อยู่ระหว่างหา ‘ผู้รับจ้าง’ คาดเสร็จใน 90 วัน

สำนักการระบายน้ำ แจง ‘คืบหน้า’ ลอกคลอง กทม.อยู่ระหว่างหา ‘ผู้รับจ้าง’ คาดเสร็จใน 90 วัน
มติชน
4 มิถุนายน 2565 ( 18:17 )
64
สำนักการระบายน้ำ แจง ‘คืบหน้า’ ลอกคลอง กทม.อยู่ระหว่างหา ‘ผู้รับจ้าง’ คาดเสร็จใน 90 วัน

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่ากรุงเทพมหานครมีคูคลอง ลำราง ลำกระโดง เป็นทางระบายน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 1,980 คลอง ความยาวรวมประมาณ 2,745 กิโลเมตร

โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตจึงมีแผนดำเนินการขุดลอกคลองอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำไหล เก็บขยะวัชพืช ผักตบชวา เพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

โดยตั้งแต่ปี 2563 ได้รับงบประมาณดำเนินการไป 138 คลอง ความยาวรวม 282,355 เมตร ต่อมาในปี 2564 ได้งบขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 88,977 เมตร

ส่วนในปี 2565 นี้ได้รับงบประมาณขุดลอก 42 คลอง รวมระยะทาง 60,134 เมตร แบ่งเป็น งบประมาณประจำปี 32 คลอง จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2565 และส่วนที่สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 10 คลอง

ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้ตัวผู้รับจ้างภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 90 วัน หากดำเนินการขุดลอกคลองแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับและระบายน้ำในคลองเมื่อมีฝนตก

อย่างไรก็ตาม ในระยะเร่งด่วนนี้ ทางสำนักการระบายน้ำได้ใช้แรงงานคน อุปกรณ์ เครื่องจักร ดำเนินการขุดลอกเอง จำนวน 35 คลอง (ต.ค.63-พ.ค.65) โดยเน้นขุดลอกคลองที่มีสภาพตื้นเขินมาก และอยู่ในพื้นที่ใกล้จุดเสี่ยงน้ำท่วม

นอกจากนี้ ในปี 2566 สำนักการระบายน้ำ ได้มีแผนการขุดลอกคลองเพื่อเชื่อม 9 คลองสายหลักกับอีกจำนวน 65 คลอง เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำให้ไหลไปลงสู่อุโมงค์ และสถานีสูบน้ำ แล้วระบายน้ำไปลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา รวมความยาว 393,174 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 50 เขต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง