รีเซต

ก.ล.ต.-ตลท.หารือเร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

ก.ล.ต.-ตลท.หารือเร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย
ทันหุ้น
29 พฤศจิกายน 2566 ( 09:37 )
36
ก.ล.ต.-ตลท.หารือเร่งทบทวนเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นตลาดทุนไทย

#ทันหุ้น-ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนเกณฑ์การวางหลักประกันในบัญชีเงินสด เกณฑ์ระยะเวลาการส่งมอบหลักทรัพย์ และเกณฑ์การชำระค่าซื้อหุ้นล่วงหน้ากรณีหุ้นเข้าลักษณะร้อนแรง เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนแต่ละประเภท ณ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำโดยนางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดยนายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ และผู้บริหาร โดยได้มีการหารือกันถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทบทวนเกณฑ์การซื้อขายด้วยเงินสด (cash account) ในกรณีการวางหลักประกันก่อนซื้อหลักทรัพย์  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนรายย่อยและนิติบุคคลต่างประเทศที่ชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านคัสโตเดียนที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี รวมทั้งจะพิจารณาปรับเกณฑ์ระยะเวลาส่งมอบหลักทรัพย์เป็นภายในวันที่ 2 ถัดจากวันขายหลักทรัพย์ (T+2) ให้เป็นเช่นเดียวกันสำหรับผู้ลงทุนทุกประเภท 


นอกจากนี้ จะพิจารณาทบทวนมาตรการให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (cash balance) กรณีมีการซื้อขายหลักทรัพย์ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ของตลาดในปัจจุบัน และมีความเป็นธรรมกับผู้ลงทุนแต่ละประเภท รวมถึงส่งเสริมและรักษาความมั่นคง ความมีประสิทธิภาพในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งนำไปทบทวนเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและนำมาเสนอต่อ ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป


และยังได้หารือถึงเรื่องการทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกเมื่อลูกค้ามีธุรกรรมขายชอร์ตที่ออกโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นด้วยกับการทบทวนดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้มีความชัดเจนและมั่นใจยิ่งขึ้นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีแนวปฎิบัติที่ได้มาตรฐานสากล อันจะเป็นการป้องกันการกระทำที่ไม่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ


รู้ทันเกม รู้ก่อนใคร ติดตาม "ทันหุ้น" ที่นี่

FACEBOOK คลิก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/

YOUTUBE คลิก https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA

Tiktok คลิก https://www.tiktok.com/@thunhoon_

LINE@ คลิก https://lin.ee/uFms4n5

TELEGRAM คลิก https://t.me/thunhoon_news

Twitter คลิก https://twitter.com/thunhoon1

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง