รีเซต

ชลบุรี ยัน ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ป้องกันปกปิดข้อมูล แจ้งเฉพาะที่จำเป็น

ชลบุรี ยัน ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ป้องกันปกปิดข้อมูล แจ้งเฉพาะที่จำเป็น
มติชน
8 มกราคม 2564 ( 10:50 )
59
ชลบุรี ยัน ไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิด ป้องกันปกปิดข้อมูล แจ้งเฉพาะที่จำเป็น

วันที่ 8 มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผยผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า จังหวัดชลบุรีจะไม่เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยโควิดอีกแล้ว เนื่องจากเกรงว่าผู้ป่วยจะปกปิดข้อมูล ดังนี้

 

สาเหตุสำคัญที่ผู้ติดเชื้อไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดเพราะมีการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคลทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดในการควบคุมโรค ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคล แต่สามารถประกาศแจ้งเตือนสถานที่เสี่ยงสัมผัสติดเชื้อเฉพาะสถานที่ที่ไม่สามารถติดตามผู้สัมผัสมารักษากักตัวได้ทั้งหมด สำหรับสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าสอบสวนโรคและสามารถติดตามผู้สัมผัสมาได้ทั้งหมดหรือประเมินจากการสอบสวนแล้วสถานที่นั้นไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อแล้วไม่ต้องประกาศแจ้งเตือน

 

การเปิดเผยไทม์ไลน์เป็นรายบุคคลจะมีสถานที่ทั้งที่เสี่ยงและไม่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ประชาชนจะแยกแยะไม่ออก หากมีจำนวนไทม์ไลน์มากๆ จะยากในการติดอ่านติดตามได้หมดดังนั้นในการประกาศแจ้งเตือนเฉพาะสถานที่เสี่ยงที่ได้จากการกลั่นกรองสอบสวนโรคแล้วจึงมีประโยชน์ในการควบคุมโรคมากกว่า ในการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคล มีผลกระทบผลเสียอย่างมาก ทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ไว้วางใจที่จะให้ข้อมูลทั้งหมด ถ้าเป็นส่วนที่สำคัญจะทำให้ควบคุมโรคไม่ทันการเกิดการแพร่ระบาดออกไปได้แม้จะเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคลเพียงบางส่วนก็ยังกระทบความเชื่อมั่นกับผู้ติดเชื้อในการให้ข้อมูลรายถัดไปปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยไทม์ไลน์รายบุคคลอย่างมากผู้ติดเชื้อไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวที่มีผลต่อการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดมาตรวจหาเชื้อเพราะเกรงว่าจะถูกเปิดเผยไทม์ไลน์ ช่วยกันรณรงค์ไม่เปิดเผยไทมไลน์ผู้ติดเชื้อรายบุคคล อธิบายให้ผู้เรียกร้องขอไทมไลน์ได้เข้าใจ

 

นพ.วิชัย ธนาโสภณ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
7 มกราคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง