รีเซต

‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ’ คาดมีผลปีนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเข้าถึงสวัสดิการ

‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ’ คาดมีผลปีนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเข้าถึงสวัสดิการ
TNN ช่อง16
20 พฤษภาคม 2567 ( 15:49 )
7
‘พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอิสระ’ คาดมีผลปีนี้ ยกระดับคุณภาพชีวิตเข้าถึงสวัสดิการ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่า การเปิดอบรมครู ก เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานอิสระไปเผยแพร่ให้กลุ่มแรงงานแต่ละจังหวัดทราบ โดยขณะนี้กระทรวงแรงงานได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม และคุ้มครองแรงงานอิสระ ซึ่งผ่านกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างเตรียมนำเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณา คาดว่าจะมีผลบังคับใช้เร็วสุดภายในปีนี้  


กฎหมายฉบับนี้ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระที่มีจำนวนกว่า 22 ล้านคนเข้าถึงสวัสดิการและสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังทำให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างตรงเป้าหมายตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสม


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติม ว่าการจัดการฝึกอบรมครู ก จะเป็นการสร้างวิทยากรสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครู ข ในจังหวัด กว่า 75,249 คน เพื่อทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ และส่งเสริมให้ประชาชนขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ ผ่านระบบ Application โดยคาดว่าหากพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ มีผลบังคับใช้ระยะแรกจะมีแรงงานมาขึ้นทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่า 9 ล้านคน


ภาพจากAFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง