TrueID

อนามัยโลกจับตาโควิด-19 ‘โอไมครอน’ กลายพันธุ์จนน่ากังวล

อนามัยโลกจับตาโควิด-19 ‘โอไมครอน’ กลายพันธุ์จนน่ากังวล
Xinhua Thai
27 พฤศจิกายน 2564 ( 15:41 )
30
อนามัยโลกจับตาโควิด-19 ‘โอไมครอน’ กลายพันธุ์จนน่ากังวล

เจนีวา, 27 พ.ย. (ซินหัว) -- เมื่อวันศุกร์ (26 พ.ย.) องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ล่าสุดอย่าง “บี.1.1.529” (B.1.1.529) ซึ่งถูกตรวจพบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ เป็น “สายพันธ์ุที่น่ากังวล” (VOC) พร้อมกระตุ้นนานาชาติเฝ้าระวังและตรวจจับเพิ่มขึ้น

 

แอฟริกาใต้มีการติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจพบเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์บี.1.1.529 หรือ “โอไมครอน” (Omicron) ครั้งแรกจากการทดสอบตัวอย่างในแอฟริกาใต้เมื่อวันที่ 9 พ.ย. และรายงานต่อองค์การฯ เมื่อวันพุธ (24 พ.ย.)“สายพันธ์ุที่น่ากังวล” บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ล่าสุด มีการเปลี่ยนแปลงหนึ่งประการหรือมากกว่าในระดับที่มีนัยสำคัญต่อสาธารณสุขโลก ได้แก่ มีศักยภาพการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางระบาดวิทยาที่เป็นอันตราย, มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงทางอาการของโรค, มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของมาตรการสาธารณสุข-สังคม หรือการวินิจฉัย วัคซีน การรักษาที่มีอยู่“เชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธ์ล่าสุดนี้มีการกลายพันธุ์จำนวนมาก ซึ่งบางส่วนเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวล” แถลงการณ์จากองค์การฯ ระบุ พร้อมเตือนความเสี่ยงติดเชื้อซ้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสายพันธุ์ที่น่ากังวลอื่นๆ เนื่องจากมีแนวโน้มตรวพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ล่าสุดเพิ่มขึ้นทั่วแอฟริกาใต้องค์การฯ เรียกร้องนานาประเทศขยับขยายการเฝ้าระวังและการตรวจลำดับพันธุกรรมของเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงจัดส่งผลการลำดับพันธุกรรมและคำอธิบายเข้าฐานข้อมูลที่สาธารณชนเข้าถึงได้ และรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่น่ากังวลแก่องค์การฯนอกจากนั้นองค์การฯ แนะนำให้มีการลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนและการประเมินในห้องปฏิบัติการ เพื่อความเข้าใจผลกระทบของเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่น่ากังวล ต่อการระบาดวิทยาของโรคโควิด-19 ประสิทธิภาพของมาตรการสาธารณสุข-สังคม และการสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง