รีเซต

BCH รุกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เริ่มQ3/67

BCH รุกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เริ่มQ3/67
ทันหุ้น
24 เมษายน 2567 ( 18:19 )
25
BCH รุกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เริ่มQ3/67

#BCHทันหุ้น-BCHตั้งบริษัทร่วมทุน "บางกอก เชน เดนทัล" ให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ คาดให้บริการไตรมาส3/67 ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา 

 

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ได้อนุมัติให้บริษัทจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่ในชื่อ บริษัท บางกอก เชน เดนทัล จำกัด (บริษัทร่วมทุน) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็นบริษัทและบริษัท เดนทัล แฟคทอรี จำกัด (เดนทัล แฟคทอรี) อยู่ที่ ร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ และบริษัทร่วมทุนจะดำเนินการจดทะเบียนและชำระทุนจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2567  

 

บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ โดยการผสานความร่วมมือ ระหว่างบริษัทซึ่งมีฐานผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยในโครงการประกันสังคมภายใต้โรงพยาบาลในเครือทั้งหมด 15 แห่ง และโพลีคลินิก 2 แห่ง และเดนทัล แฟคทอรี ซึ่งเป็นกลุ่มทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเฉพาะ ทางด้านการรักษารากฟัน ศัลยกรรมช่องปาก พร้อมด้วยเครือข่ายทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา กว่า 60 ท่าน ประกอบกับระบบการปฏิบัติงานที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะสามารถเพิ่มการ เข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยด้านทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ทั้งนี้ การให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่จะสามารถรักษาผู้ป่วยได้ครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา อาทิ สิทธิโครงการประกันสังคม สิทธิโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ สิทธิประกันสุขภาพเอกชน สิทธิคู่สัญญากับบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และประชาชนทั่วไปที่ชำระเงินเอง โดย บริษัทคาดว่าจะสามารถให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง