พังงา สร้างพื้นที่เรียนรู้ “หลุมพอเพียง” เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พังงา สร้างพื้นที่เรียนรู้ “หลุมพอเพียง” เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
มติชน
12 สิงหาคม 2563 ( 16:45 )
21
พังงา สร้างพื้นที่เรียนรู้ “หลุมพอเพียง” เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

พังงา สร้างพื้นที่เรียนรู้ “หลุมพอเพียง” เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงา เปิดกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรุ้ “หลุมพอเพียง” เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ณ วัดประพาสประจิมเขต อ.เมืองพังงา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

 

 

เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกพืชตามแนวคิด “หลุมพอเพียง” จากแนวคิด แนวปฏิบัติ และพัฒนาของพระมหาสุภาพ พุทธวิริโย วัดป่านาคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นการปลูกพืชหลายชนิดในหนึ่งหลุม เพื่อลดภาระการรดน้ำหรือการให้ปุ๋ย ต้นไม้แต่ละชนิดจะเกื้อกูลกันและกันในการป้องกันแมลงหรือศัตรูพืช จึงเป็นต้นแบบในการสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง