TrueID

สธ.ย้ำกักตัวใน"รร.ทางเลือก"มีมาตรฐาน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สบส.

สธ.ย้ำกักตัวใน"รร.ทางเลือก"มีมาตรฐาน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สบส.
มติชน
8 สิงหาคม 2563 ( 18:00 )
401
สธ.ย้ำกักตัวใน"รร.ทางเลือก"มีมาตรฐาน ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สบส.

สธ.ย้ำกักตัวใน“รร.ทางเลือก”มีมาตรฐาน ตรวจสอบรายชื่อ รร. ได้ที่เว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก(Alternative State Quarantine) ขอย้ำว่า สธ. มีกลไกคัดเลือกโรงแรมที่เข้าร่วมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด ทั้งด้านความปลอดภัยของพื้นที่ต้องผ่านการประเมินมาตรฐานด้านวิศวกรรม มีระบบระบายอากาศ และปรับอากาศแยกเฉพาะส่วน ล็อคลิฟต์ เพื่อผู้กักตัวอยู่ในชั้นที่อนุญาตเท่านั้น ติดตั้งกล้อง CCTV ตลอดทางเดินทั่วโรงแรม เพื่อจับความเคลื่อนไหว โดยจัดแยกพื้นที่ให้บริการผู้กักตัวให้ไม่ปะปนกับผู้เข้าพักทั่วไป รวมถึงให้บริการอาหารถึงห้องพัก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้เข้าพักรายอื่นและชุมชนโดยรอบ จึงจะได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก(Alternative State Quarantine) ได้

 

“สำหรับกรณีทหารสหรัฐอเมริกาที่เข้าพักอยู่ใน 3 โรงแรมทางเลือกนั้น ขอให้ประชาชนมั่นใจเนื่องจากภาครัฐได้จัดมาตรการควบคุม เฝ้าระวังผู้เดินทางกลุ่มดังกล่าวที่เข้มงวดเป็นพิเศษ โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์เฝ้าระวังอยู่ที่โรงแรม ไม่ให้ผู้ที่กักตัวออกนอกพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่กักตัว และรับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคตามมาตรฐานเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป” นพ.ธเรศ กล่าว

 

นพ.ธเรศ กล่าวว่า โรงแรมที่ใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก(Alternative State Quarantine) คือสถานที่กักตัวที่ผู้เข้าพักเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งได้ปรับรูปแบบมาจากสถานกักตัวของรัฐ(State Quarantine) มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐานของ สธ.เช่นเดียวกัน ได้แก่ การคัดกรอง การกักตัวเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ตรวจหาเชื้อ และได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลคู่สัญญาตลอดระยะเวลาที่กักตัว โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานที่กักตัวทางเลือกได้จากเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th/

 

  

..............

 

ติดตามอ่าน

 

>>> เปิดประสบการณ์ที่แรก กักตัวใน ASQ โรงแรมหรูสู้โควิด19

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง