จีนเผยแผนคุ้มครองสิทธิใน 'ทรัพย์สินทางปัญญา'

จีนเผยแผนคุ้มครองสิทธิใน 'ทรัพย์สินทางปัญญา'
Xinhua Thai
28 ตุลาคม 2564 ( 18:38 )
43
จีนเผยแผนคุ้มครองสิทธิใน 'ทรัพย์สินทางปัญญา'

ข่าววันี้ ปักกิ่ง, 28 ต.ค. (ซินหัว) -- คณะรัฐมนตรีจีนเผยแพร่แผนการว่าด้วยการคุ้มครองและการใช้งานสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ขณะดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (2021-2025) โดยแผนการดังกล่าวคาดว่าจีนจะปรับปรุงศักยภาพการจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีนัยสำคัญภายในปี 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจะกลายเป็นตัวขับเคลื่อนทรงพลังสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพสูงของประเทศ

 

นอกจากนั้นแผนการดังกล่าวยังกำหนดพันธกิจต่างๆ ได้แก่ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ปรับปรุงประสิทธิภาพการเปลี่ยนผ่านสู่ผลลัพธ์อันเป็นรูปธรรม พัฒนาบริการเพิ่มเติม อำนวยความสะดวกแก่ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการฝึกอบรมบุคลากรและบ่มเพาะสภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์

 

เพื่อวัดความสำเร็จของเป้าหมายต่างๆ แผนการข้างต้นได้กำหนดหลักเกณฑ์ 8 ประการ ซึ่งรวมถึงจำนวนสิทธิบัตรมูลค่าสูงที่ครอบครองโดยทุกๆ 10,000 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง