รีเซต

สอบตำรวจ 66 เปิดขั้นตอนสมัครผ่านออนไลน์ ต้องทำอย่างไร?

สอบตำรวจ 66 เปิดขั้นตอนสมัครผ่านออนไลน์ ต้องทำอย่างไร?
TNN ช่อง16
17 ตุลาคม 2566 ( 13:52 )
145
สอบตำรวจ 66 เปิดขั้นตอนสมัครผ่านออนไลน์ ต้องทำอย่างไร?

โอกาสมาถึงแล้ว สมัครสอบตำรวจ 2566 ผ่านช่องทางออนไลน์  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยตำแหน่งสายงาน-จำนวนที่เปิดรับมีดังต่อไปนี้ 

ตำแหน่งสายงานสอบตำรวจ 66

1.กลุ่มสายงานสืบสวนสอบสวน สายงานสืบสวนสอบสวน (ทำหน้าที่สอบสวน) 

- เงื่อนไข มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 450 อัตรา

2.กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน (สายงานตรวจสอบภายในและสายงานบัญชี)

- เงื่อนไขผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ จำนวน 40 อัตรา

3.ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน กลุ่มสายงานอำนวยการและสนับสนุน (สายงานวิทยาการ)     

- มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย  100 อัตรา 

ขั้นตอนการสมัคร “ สอบตำรวจ 2566 ” ทำอย่างไร? 

1. อ่านประกาศรับสมัครสอบ

เข้าสู่เว็บไซต์ https://policeadmission.thaijobjob.com คลิกเลือกเมนู สมัครสอบ อ่านขั้นตอนการสมัครและคลิกที่ปุ่ม  “ดำเนินการต่อคลิกที่นี่”   โดยปุ่มดังกล่าว จะอยู่ด้านล่า  เพื่อกดปุ่ม ดำเนินการสมัครสอบ

2. กรอกข้อมูลใบสมัคร

กรอกข้อมูลลงใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม ต่อไป จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ใน "แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์" กรุณาตรวจทานข้อมูลของท่านว่าครบถ้วน และถูกต้อง

3. ชำระเงินค่าสมัครสอบ

คลิกปุ่ม ตรวจสถานะการสมัครสอบ ระบบจะแสดงหน้าเว็บที่มีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงิน 
- หากท่านต้องการ ตรวจสอบข้อมูล คลิกปุ่ม  พิมพ์ใบตรวจสอบข้อมูล 
- หากท่านไม่ต้องการดำเนินการใดๆ กรุณากดปุ่ม กลับหน้าหลัก

4. พิมพ์ใบสมัคร

หากท่านต้องการพิมพ์เอกสาร ใบสมัครสอบ กรุณาคลิกปุ่ม พิมพ์ใบสมัคร

ข้อควรระวังในการสมัครสอบตำรวจ 66 

1.ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

2.ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน

3.กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ

4.การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม เมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสอบตำรวจ 66 ผ่านออนไลน์

1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

2.รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน


ข้อมูลจาก :  กองการสอบ Admission Division กองบัญชาการศึกษา 

ภาพจาก  AFP 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง