รีเซต

"รฎาวัญ" นำทีมยกระดับปูเลย (ไพล) สมุนไพรไทยสู่สากล ยก "สันปูเลย" ดอยสะเก็ดเป็นโมเดลประเทศ

"รฎาวัญ" นำทีมยกระดับปูเลย (ไพล) สมุนไพรไทยสู่สากล ยก "สันปูเลย" ดอยสะเก็ดเป็นโมเดลประเทศ
มติชน
3 ธันวาคม 2564 ( 16:28 )
13
"รฎาวัญ" นำทีมยกระดับปูเลย (ไพล) สมุนไพรไทยสู่สากล ยก "สันปูเลย" ดอยสะเก็ดเป็นโมเดลประเทศ

“รฎาวัญ” นำทีมยกระดับปูเลย (ไพล) สมุนไพรไทยสู่สากล ยก “สันปูเลย” ดอยสะเก็ดเป็นโมเดลประเทศ หนุนจัดตั้งกระทรวงแพทย์แผนไทย แปรรูปผลิตภัณฑ์ส่งออก มูลค่า 1.1 ล้านล้าน/ปี ชื่นชมของชำร่วยที่กลัดดอกไม้ต้อนรับวีไอพี ท่ามกลางชื่นมื่นทั้งสองฝ่าย

 

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่เทศบาลตำบล (ทต.) สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับปูเลย (ไพล) ในท้องถิ่นสู่สากล เพื่อรวบรวมฟื้นฟูองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านแพทย์แผนไทย และเกิดการรวมกลุ่มของเครือข่ายแพทย์แผนไทยในพื้นที่ มีนางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานองค์กรภูมิปัญญา นายสาธิต คำหน่อแก้ว นายก ทต.สันปูเลย น.พ.ปรีชา สิริจิตรภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุข พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทยภาคเหนือ เข้าร่วมกว่า 100 คน มีเจ้าหน้าที่คัดกรองตามมาตรฐานสาธารสุข ก่อนได้ทำบันทึกของตกลง หรือเอ็มโอยูเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโครงการดังกล่าว โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง

 

นายสาธิต กล่าวว่า เทศบาลได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 มีเป้าหมายเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการส่งเสริมให้


เกิดการพัฒนาสมุนไพรไทยที่เป็นระบบ มีความยั่งยืน มีการวิจัยพัฒนาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งออกต่างประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้แก่เกษตรกรสูงขึ้น พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีกว่าเดิม

 

“ต.สันปูเลย ถือเป็นแหล่งกำเนิดต้นไพล หรือต้นปูเลย ของประเทศเป็นพืชสุมนไพรท้องถิ่น ที่นำมาป้องกันและรักษาโรคภายใต้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือเป็นพืชประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ที่นำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ และเป็นที่มาของชื่อตำบลดังกล่าว โดยมีศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย และแผนยกระดับเป็นโรพยาบาลแพทย์แผนไทยในอนาคตด้วย” นายสาธิต กล่าว

 

ด้านนางรฎาวัญ กล่าวว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคเสมอภาค และประธานองค์กรภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ขับเคลื่อนผลักดันสมุนไพรไทยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ขับเคลื่อนโมเดลไทยแลนด์ 4.0 สามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศและส่งออก รวมมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท/ปี

 

“เทศบาลตำบลสันปูเลย ถือเป็นต้นแบบหรือโมเดล ที่ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรไทยแก่เกษตรกร ภายใต้การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ที่ไม่ใช้สารเคมี เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้แก่เกษตรกร ซึ่งพรรคเสมอภาค ที่ผลักดันและขับเคลื่อนจัดตั้งกระทรวงแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ โดยออกจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อดูแลรักษาคนไทย เป็นการป้องกันโรคและลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อยาจากต่างประเทศพร้อมวิจัยพัฒนาสมุนไพรเพื่อแปรรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกต่างประเทศด้วย” นางรฎาวัญ กล่าว

 

ภายหลังพิธีเปิดงาน นางวฎาวัญ ได้มอบที่กลัดดอกไม้ของวีไอพีซึ่งเป็นของชำร่วย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ทำจากพืชสมุนไพร อาทิใบมะกรูด ใบไพล ดอกกระเจี๊ยบ อัญชัญ และมะแก๋นแห้ง มอบให้แก่นายกิตติพัฒน์ และนายสาธิต ท่ามกลางความชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง