รีเซต

ผวจ.เชียงรายเยี่ยมคลังอาหารชุมชน และร่วมมอบอาหารกล่อง เจลล้างมือ หน้ากาก

ผวจ.เชียงรายเยี่ยมคลังอาหารชุมชน และร่วมมอบอาหารกล่อง เจลล้างมือ หน้ากาก
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 21:41 )
47
ผวจ.เชียงรายเยี่ยมคลังอาหารชุมชน และร่วมมอบอาหารกล่อง เจลล้างมือ หน้ากาก

เชียงราย-จังหวัดเชียงราย Kick Off คลังอาหารชุมชน 1อปท 1 สร้างคลังอาหารชุมชน ให้ประชาชนกินอิ่มและนอนอุ่นอย่างทั่วถึงทั้งจังหวัดเชียงราย

เย็นวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิต ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย และในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคลังอาหารชุมชน และร่วมมอบอาหารกล่อง เจลล้างมือ หน้ากาก ไข่ไก่100แผง จำนวนดว่า 3000 ฟอง ให้แก่ประชาชนทั่วทั้งชุมชน โดยมี เทศบาลนครเชียงรายเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นำโดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย

โดยประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องการจัดตั้งคลังอาหารชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอ2019 (COVID-19) จึงได้กำหนดจุดให้บริการ ณ ชุมชนดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อจดระเบียบการให้บริการ การดูแลคุณภาพสิ่งขิงบริจาค รวมทั้ง การรับบริจาคให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลายหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยด้วยความศรัทธาอย่างพร้อมเพรียง

โดยการให้บริการ ได้เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับแจกจ่ายในครั้งนี้ได้เริ่มพร้อมกันทั้งจังหวัด โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดสถานที่เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชน องค์การปกรองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแจกจ่ายอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค จากความช่วยเหลือของทุกภาคส่วน ด้วยความช่วยเหลือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยีงมีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจกสถานการณ์ดารแพร่ระบาดขิงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 ที่จังหวัดเชียงรายจะต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ให้อาหาร รวมทั้งสิ่งของอุปโภคและบริโภค ขั้นพื้นฐาน​ที่จำเป็นแก่การดำเนินชีวิตให้แก่ประชาชนิย่างเพียงพอและทั่วถึงอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง