รีเซต

ป่าหูหยางเหลืองทอง แต้มสีสันลุ่มน้ำทาริม

ป่าหูหยางเหลืองทอง แต้มสีสันลุ่มน้ำทาริม
Xinhua
27 พฤศจิกายน 2565 ( 16:34 )
27
ป่าหูหยางเหลืองทอง แต้มสีสันลุ่มน้ำทาริม

ซาหย่า, 27 พ.ย. (ซินหัว) -- ชวนชมทิวทัศน์อันงดงามยามต้นฤดูหนาวของผืนป่าหูหยางสีเหลืองทอง ขนาดใหญ่ราว 3.1 แสนเฮกตาร์ (ราว 1.93 ล้านไร่) บริเวณตอนต้นและตอนกลางของแอ่งแม่น้ำทาริม อำเภอซาหย่า เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

 

แม่น้ำทาริมถือเป็นลำน้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายล้านในซินเจียงด้วยพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดใหญ่ถึง 1.02 ล้านตารางกิโลเมตร และมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีขึ้นอย่างมาก เนื่องด้วยโครงการอนุรักษ์น้ำและการฟื้นฟูป่าไม้ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง