รีเซต

เซี่ยงไฮ้กระตุ้นสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐาน' เน้นพลังประมวลผล-สื่อสารเร็วสูง

เซี่ยงไฮ้กระตุ้นสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐาน' เน้นพลังประมวลผล-สื่อสารเร็วสูง
Xinhua
20 ตุลาคม 2566 ( 12:38 )
7
เซี่ยงไฮ้กระตุ้นสร้าง 'โครงสร้างพื้นฐาน' เน้นพลังประมวลผล-สื่อสารเร็วสูง

  (แฟ้มภาพซินหัว : ผู้เยี่ยมชมยืนดูหุ่นยนต์เคลื่อนย้ายกล่องที่งานมหกรรมอุตสาหกรรมนานาชาติจีน ครั้งที่ 23 ในเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน วันที่ 19 ก.ย. 2023) เซี่ยงไฮ้, 20 ต.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (19 ต.ค.) รัฐบาลเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ได้เผยแพร่แผนปฏิบัติการฉบับล่าสุดที่มุ่งกระตุ้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระหว่างปี 2023-2026 โดยมีพลังการประมวลผลและเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักปัจจุบันเซี่ยงไฮ้มีสถานีฐาน 5G จำนวน 88,000 แห่ง และกำลังก่อสร้างเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงที่มีกำลังการสื่อสารมากกว่า 10 กิกะบิตต่อวินาที รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยี 5G ขั้นสูงภายในสิ้นปี 2026 โดยรัฐบาลเซี่ยงไฮ้หวังว่านโยบายโครงสร้างพื้นฐานใหม่ในรอบใหม่จะช่วยขยายการลงทุนและส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเซี่ยงไฮ้จะมุ่งเน้น 5 ด้านหลัก ได้แก่ เครือข่ายการสื่อสาร พลังการประมวลผล ข้อมูลใหม่ สิ่งอำนวยความสะดวกทางนวัตกรรม และเทอร์มินอลหรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลกู้จวิน หัวหน้าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปของเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าแผนปฏิบัติการฉบับใหม่มุ่งเน้นกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ พลังการประมวลผลอัจฉริยะ แบบจำลองขนาดใหญ่ องค์ประกอบข้อมูล บล็อกเชน และหุ่นยนต์ โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดการอนุรักษ์พลังงานอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำปัจจุบันสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเซี่ยงไฮ้ราวร้อยละ 37.2 เป็นสถานีฐาน 5G และสัดส่วนสถานีฐาน 5G ต่อกิโลเมตรทั่วเซี่ยงไฮ้อยู่ที่ 13.8 แห่ง ซึ่งทั้งสองตัวเลขครองอันดับหนึ่งในจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง