รีเซต

เอดีบีอนุมัติ 70 ล้านดอลล์ หนุน 'กัมพูชา' ปฏิรูป 'สะเต็มศึกษา'

เอดีบีอนุมัติ 70 ล้านดอลล์ หนุน 'กัมพูชา' ปฏิรูป 'สะเต็มศึกษา'
Xinhua
7 พฤศจิกายน 2565 ( 19:48 )
40
เอดีบีอนุมัติ 70 ล้านดอลล์ หนุน 'กัมพูชา' ปฏิรูป 'สะเต็มศึกษา'

พนมเปญ, 7 พ.ย. (ซินหัว) -- วันจันทร์ (7 พ.ย.) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในกรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่าธนาคารฯ ได้อนุมัติเงินกู้ 70 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.61 พันล้านบาท) แก่กัมพูชา เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลกัมพูชาในการเดินหน้าปฏิรูปโครงการการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

 

โครงการดังกล่าวจะช่วยกัมพูชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เนื่องจากกัมพูชาปรารถนาจะเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ลินเนตต์ เปเรซ ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหลักของธนาคารฯ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่าเนื่องจากกัมพูชามีช่องว่างทางทักษะสะเต็มอย่างมาก ดังนั้นโครงการฯ จะช่วยเสริมสร้างระบบการศึกษาของกัมพูชาผ่านการยกระดับการศึกษาสะเต็มแบบดั้งเดิมให้เท่าเทียมกับความต้องการแรงงานคุณสมบัติสูงที่เพิ่มขึ้นเปเรซกล่าวว่าโครงการฯ จะเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชาในการผสานทักษะ ความรู้ และความสามารถในศตวรรษที่ 21 เข้ากับสะเต็มศึกษา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของนักเรียนด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกัน อันล้วนจำเป็นต่อเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้โครงการฯ จะกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแห่ง ยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวก และจัดหาเทคโนโลยีการศึกษาที่จำเป็นและอุปกรณ์สะเต็มในกัมพูชาแผนของโครงการฯ ยังครอบคลุมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 แห่ง และโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วไป 103 แห่ง โดยปรับเปลี่ยนห้องเรียน 3 ห้องในแต่ละโรงเรียน ให้เป็น 2 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และ 1 ห้องสมุดที่เพียมพร้อมด้วยอุปกรณ์ สื่อการสอน หนังสือ อุปกรณ์ตกแต่ง และทรัพยากรเทคโนโลยีการศึกษาที่จำเป็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง