รีเซต

นายกฯ ไฟเขียวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ ฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19

นายกฯ ไฟเขียวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ ฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19
TNN ช่อง16
12 กันยายน 2563 ( 14:39 )
118
นายกฯ ไฟเขียวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ ฟื้นฟูวิกฤตโควิด-19

วันนี้ (12 ก.ย.63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นชอบการดำเนินการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในรูปแบบเฉพาะกิจ  เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงระหว่างปี 2564-2565 ซึ่งกำหนดเป้าหมายหลัก เพื่อให้คนมีงานทำ สามารถยังชีพอยู่ได้ กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ (Economic Transformation)” 

พร้อมเห็นชอบโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งหมด 571 โครงการ ในลักษณะงบประมาณพิเศษ หรืองบประมาณแบบบูรณาการเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายสำนักงบประมาณใช้ร่าง “แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565” เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มเติม อาทิ  ด้านความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขณะที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ประจำวันนี้ (12 ก.ย.) พบผู้ติดเชื้อ ใหม่ จำนวน 5 ราย เดินทางมาจากประเทศอุซเบกิสถาน 1 ราย ญี่ปุ่น 1 ราย อินเดีย 2 ราย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย ซึ่งทั้งหมดเข้าพักใน State Quarantine ส่งผลให้ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันสะสม อยู่ที่ 3,466 ราย รักษาหายแล้ว 3,312 ราย ยังมีผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล 96 คน  ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงที่ 58 ราย

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง