รีเซต

เกษตรกรรุ่นใหม่งัดนวัตกรรม ช่วยงาน 'ฟาร์มอัจฉริยะ' ในอันฮุย

เกษตรกรรุ่นใหม่งัดนวัตกรรม ช่วยงาน 'ฟาร์มอัจฉริยะ' ในอันฮุย
Xinhua
21 มีนาคม 2567 ( 23:26 )
16
เกษตรกรรุ่นใหม่งัดนวัตกรรม ช่วยงาน 'ฟาร์มอัจฉริยะ' ในอันฮุย
โป๋โจว, 21 มี.ค. (ซินหัว) -- สารพัดนวัตกรรมทางการเกษตร อาทิ โดรน และเครื่องจักรไร้คนขับ กำลังเดินเครื่องช่วยงานเพาะปลูกภายในฟาร์มอัจฉริยะแห่งหนึ่งในหมู่บ้านซวงโหลว เมืองโป๋โจว มณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีนเจียวรุ่ย เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เกิดในช่วงทศวรรษ 1990 ได้จัดตั้งระบบทำการตัดสินใจอัจฉริยะในฟาร์มของตัวเองโดยผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ อาทิ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) คลังข้อมูลขนาดใหญ่ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขึ้นอย่างมาก(บันทึกภาพวันที่ 19 มี.ค. 2024)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง