‘บริการการแพทย์ดิจิทัล’ ในจีน เอื้อความสะดวกสบายแก่ประชาชน

‘บริการการแพทย์ดิจิทัล’ ในจีน เอื้อความสะดวกสบายแก่ประชาชน
Xinhua Thai
19 มิถุนายน 2564 ( 15:13 )
15
‘บริการการแพทย์ดิจิทัล’ ในจีน เอื้อความสะดวกสบายแก่ประชาชน

ปักกิ่ง, 19 มิ.ย. (ซินหัว) -- ผลสำรวจเมื่อไม่นานนี้จากไชน่า ยูธ เดลี สื่อทางการจีน พบผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 94 รู้สึกว่าการสร้างความเป็นดิจิทัลแก่บริการทางการแพทย์ในจีนสร้างความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 

ร้อยละ 76.7 ของประชาชนกลุ่มสำรวจ 1,519 คน มองว่าการจองหรือยกเลิกนัดหมายทางออนไลน์มีความสะดวกสบายมากที่สุด ตามด้วยการใช้บัตรประกันสุขภาพดิจิทัล (ร้อยละ 64.5) และการเข้าถึงผลตรวจทางออนไลน์ (ร้อยละ 59.1)ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 46 ชื่นชมการกำหนดตารางเวลาสำหรับผู้ป่วยนอกที่มีความแม่นยำเพิ่มขึ้นในระดับรายชั่วโมง ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้รอคอยในโรงพยาบาลการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอื่นๆ ยังช่วยยกระดับประสบการณ์ใช้บริการโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงการจัดส่งยาถึงบ้าน การตรวจทางออนไลน์ และการปรึกษาแพทย์ทางไกลอย่างไรก็ดี ร้อยละ 40.5 ของกลุ่มสำรวจคิดว่าปัจจุบันไม่มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันกระแสความเป็นดิจิทัลของบริการทางการแพทย์ที่เพียงพอทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 43.7 เกิดช่วงทศวรรษ 1990 ร้อยละ 37.5 เกิดช่วงทศวรรษ 1980 และร้อยละ 10.8 เกิดช่วงทศวรรษ 2000

ข่าวที่เกี่ยวข้อง