รีเซต

ซากโบราณ 'จ้ายโกว' ในส่านซี อายุหลายพันปี วัตถุล้ำค่ามากมาย

ซากโบราณ 'จ้ายโกว' ในส่านซี อายุหลายพันปี วัตถุล้ำค่ามากมาย
Xinhua
27 มีนาคม 2567 ( 20:17 )
19
ซากโบราณ 'จ้ายโกว' ในส่านซี อายุหลายพันปี วัตถุล้ำค่ามากมาย

ซีอัน, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- ประมวลภาพพื้นที่ขุดสำรวจทางโบราณคดีและโบราณวัตถุล้ำค่าของซากโบราณจ้ายโกว ซึ่งเป็นซากที่ตั้งถิ่นฐานขนาดใหญ่อายุหลายพันปีในอำเภอชิงเจี้ยน เมืองอวี๋หลิน มณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ซากโบราณจ้ายโกวจากยุคราชวงศ์ซาง (1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช) ครอบคลุมพื้นที่ราว 3 ล้านตารางเมตร และได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีของจีนประจำปี 2023 เมื่อไม่นานนี้คณะนักโบราณคดีค้นพบว่าซากโบราณจ้ายโกวประกอบด้วยเนินเขา 11 แห่ง มีโบราณสถานและโบราณวัตถุอยู่มากมาย เช่น ฐานสิ่งปลูกสร้างดินอัดขนาดใหญ่ หลุมศพขนาดใหญ่ สุสานขนาดเล็ก ฐานหล่อทองแดง ที่อยู่อาศัยทั่วไป ฯลฯอนึ่ง ซากจ้ายโกวถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญจากยุคราชวงศ์ซาง มีคุณค่าต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และพื้นที่โดยรอบ การก่อกำเนิดอารยธรรมจีน รวมถึงความเชื่อมโยงของอารยธรรมจีนกับอารยธรรมอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง