TrueID

องค์การการค้าโลก เลื่อนประชุม รมต. MC12 หลังพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ 'โอไมครอน'

องค์การการค้าโลก เลื่อนประชุม รมต. MC12 หลังพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ 'โอไมครอน'
มติชน
27 พฤศจิกายน 2564 ( 09:52 )
24
องค์การการค้าโลก เลื่อนประชุม รมต. MC12 หลังพบเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ 'โอไมครอน'

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน คณะมนตรีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ประกาศเลื่อนการประชุมผู้แทนระดับรัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิกฯ หรือ MC12 ซึ่งมีสมาชิก 164 ประเทศทั่วโลก หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดโดยทำให้หลายประเทศได้ออกข้อจำกัดในการเดินทาง ซึ่งรัฐมนตรีหลายประเทศไม่สามารถเดินทางไปยังเจนีวาได้

 

ซึ่งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน ทำให้สวิตเซอร์แลนด์ ที่ตั้งของ WTO ระงับเที่ยวบินจากแอฟริกาใต้ และละแวกใกล้เคียง และมีข้อกำหนดในการกักตัวการเดินทางจากประเทศอื่นๆ เช่น เบลเยียม ฮ่องกง และอิสราเอล

 

สำหรับการประชุม MC12 นี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ ไปจนถึง 3 ธันวาคม แต่การประกาศกฎการเดินทางเข้าประเทศ และการกักตัวในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงหลายประเทศในยุโรป ทำให้ WTO เรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อแจ้งสถานการณ์นี้ และว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการเลื่อนประชุมระดับรัฐมนตรีและจัดประชุมใหม่โดยเร็วที่สุดเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

 

นางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา ผู้อำนวยการใหญ่ WTO กล่าวว่า สถานการณ์อันยากลำบากนี ทำให้รัฐมนตรีไม่สามารถประชุมร่วมกันแบบเห็นหน้าได้ แม้จะเลื่อนแต่การเจรจาไม่ได้ยุติลง

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง