ราชทัณฑ์ ปลื้ม ยอดโควิดแนวโน้มดีขึ้น หายแล้วเกินครึ่ง เข้ม สกัดก่อนโผล่ ลุยฉีดวัคซีนต่อเนื่อง

ราชทัณฑ์ ปลื้ม ยอดโควิดแนวโน้มดีขึ้น หายแล้วเกินครึ่ง เข้ม สกัดก่อนโผล่ ลุยฉีดวัคซีนต่อเนื่อง
มติชน
5 มิถุนายน 2564 ( 18:12 )
13
ราชทัณฑ์ ปลื้ม ยอดโควิดแนวโน้มดีขึ้น หายแล้วเกินครึ่ง เข้ม สกัดก่อนโผล่ ลุยฉีดวัคซีนต่อเนื่อง

 

เวลา 16.00 น.วันที่ 5 มิถุนาย นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.) มีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 315 ราย รักษาหายเพิ่ม 679 ราย ทำให้มีผู้ต้องขังติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 13,787 ราย

 

 

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรือนจำและทัณฑสถาน พบว่ามีเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ ไม่พบการแพร่ระบาดเพิ่มรวมเป็นจำนวน 125 แห่ง และพบการแพร่ระบาดจำนวน 14 แห่งเท่าเดิมโดยแนวโน้มของยอดผู้ติดเชื้อจากการ SWAB เพื่อตรวจหาเชื้อซ้ำ เริ่มมีจำนวนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำนวนผู้ป่วยรักษาหายเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จนในขณะนี้มียอดผู้ป่วยที่รักษาหายสะสมจำนวน 14,472 ราย หรืมากกว่า50% ของผู้ป่วยสะสมที่ 28,404 ราย และคาดว่าสถานการณ์ในเรือนจำที่พบการแพร่ระบาดจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อจากนี้

 

 

ขณะที่การวางแผนเพื่อป้องกันเชื้อจากภายนอก ในเรือนจำที่ยังไม่พบการแพร่ระบาดจะดำเนินการตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังรับเข้าใหม่ทุกราย โดยในระหว่างรอผลจะมีห้องกักตัวแยกจากห้องกักโรคหลัก ซึ่งหากตรวจพบเชื้อ จะนำตัวไปรักษาที่สถานพยาบาลภายนอก หรือพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ไม่นำตัวเข้าพื้นที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน แต่หากตรวจไม่พบเชื้อ จะนำตัวเข้าห้องแยกกักโรคต่ออย่างน้อย 21 วัน และต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยันผลก่อนครบระยะกักตัว ซึ่งคาดว่ามาตรการดังกล่าว จะสามารถป้องกันเชื้อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายในเรือนจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ด้านการดำเนินการฉีดวัคซีน นายอายุตม์ฯ กล่าวว่า จากการได้รับจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค ปัจจุบัน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จ จำนวน 2 เรือนจำ คือ เรือนจำพิเศษมีนบุรี และเรือนจำจังหวัดภูเก็ต และอยู่ระหว่างดำเนินการฉีดวัคซีน 3 แห่ง คือ เรือนจำกลางสมุทรปราการ ที่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 วัน ในผู้ต้องขังจำนวน3,600 ราย จากทั้งหมด 6,000 กว่าราย โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนครบเป้าหมายในวันที่ 6 มิถุนายน 2564 ซึ่งที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ต้องขังที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน 1 รายขณะนี้ได้รับการรักษาภายใต้ความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อย และเรือนจำอีก 2 แห่งที่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับผู้ต้องขังในวันนี้ ได้แก่ เรือนจำพิเศษพัทยา เริ่มฉีดจำนวน 480 รายและทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เริ่มฉีดจำนวน 400 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564

 

 

สำหรับแผนดำเนินการต่อจากนี้ กรมราชทัณฑ์ จะเริ่มการฉีดวัคซีนอย่างเป็นทางการควบคู่กับการฉีดวัคซีนทั่วประเทศในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยขณะนี้ ได้ให้เรือนจำ/ทัณฑสถานเป้าหมายกลุ่มแรก คือ เรือนจำสีขาวที่ปลอดเชื้อ ในพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง ประมาณ 38 แห่ง เตรียมแผนการฉีดวัคซีนให้พร้อม รวมทั้งศึกษาแนวทางและข้อสังเกตจากเรือนจำที่ได้ดำเนินการฉีดไปแล้วเพื่อวางแผนการฉีดให้รัดกุม ทั้งการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ในเรื่องของบุคลากรที่ใช้ในการฉีดวัคซีนให้พร้อม ตามแผนบริหารจัดการวัคซีนที่ กรมราชทัณฑ์ได้ประสานกับกรมควบคุมโรคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถฉีดวัคซีนที่ได้รับอย่างรวดเร็ว ไม่ตกค้าง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

 

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือ จากทุกหน่วยงาน และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ที่ได้ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ รวมทั้งการสนับสนุนบุคลากรเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงกำลังใจจาก

 


พี่น้องประชาชนที่ห่วงใยในการทำงานและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังทุกราย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุมเททำงานอย่างเต็มที่ จนทำให้ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดในวันนี้ แม้ว่าการติดเชื้อยังคงมีอยู่ แต่เริ่มมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่ดีขึ้น ทั้งการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่เป็นระบบ การรักษาผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองที่ทันเวลา ทำให้ลดจำนวนของผู้ป่วยกลุ่มสีแดงลง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ในที่สุด และคาดว่าสถานการณ์ต่อจากนี้จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังได้รับวัคซีนในจำนวนที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของโรคได้เป็นอย่างดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง