รีเซต

ชาวนาเก็บเกี่ยว 'ข้าวเปลือก' เหลืองเต็มรวงในกุ้ยโจว

ชาวนาเก็บเกี่ยว 'ข้าวเปลือก' เหลืองเต็มรวงในกุ้ยโจว
Xinhua
13 ตุลาคม 2565 ( 16:28 )
30
ชาวนาเก็บเกี่ยว 'ข้าวเปลือก' เหลืองเต็มรวงในกุ้ยโจว

ฉงเจียง, 13 ต.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศชาวนาเก็บเกี่ยวและตากข้าวเปลือกสีเหลืองเต็มรวงในหมู่บ้านจ้านหลี่ อำเภอฉงเจียง แคว้นปกครองตนเองเฉียนตงหนาน กลุ่มชาติพันธุ์เหมียวและต้ง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง