รีเซต

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
77ข่าวเด็ด
1 กรกฎาคม 2563 ( 04:01 )
47
ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

นครพนม – ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้บุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพ

ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3) พร้อมคณะได้เดินทางการเดินทางไปตรวจเยี่ยมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นและเงินช่วยเหลือให้แก่บุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพของหน่วย ร.3 พัน.3 โดยดูแล เสมือนครอบครัวเดียวกัน แทนความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตามแนวทางนโยบายนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ไม่ทอดทิ้งครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 จำนวน 4 ราย ดังนี้

 

1. ครอบครัวของ นายประสพ ค่าเจริญ (บุพการีของกำลังพล) ซึ่งพิการด้านการเคลื่อนไหว ณ บ้านเลขที่ 136 ม.6 ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
2.บุพการีทุพพลภาพ ของ ร.ต. อภิชาติ เวียนแป๊ะ ณ ภูมิลำเนา อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
3.บุพการีทุพพลภาพ ของ จ.สอ.ดำรงค์ งามเสาร์ ณ ภูมิลำเนา อ.ปลาปาก จ.นครพนม
4.ร.ต.สว่างศิลป์ ไชยต้นเทือก ณ ภูมิลำเนา ต.กรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม อดีตข้าราชการ หน่วย ร.3 พัน.3
ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทั้ง 4 ครอบครัว รวมไปถึงการปรึกษาหาแนวทางร่วมกับครอบครัวเพื่อหาแนวทางส่งเสริมทางด้านสวัสดิการต่างๆต่อไป

คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสามาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ร.3 พัน.3 กล่าวว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวบุพการีของกำลังพลที่ป่วยทุพพลภาพมาก ดังนั้นการเดินทางมาเพื่อตรวจเยี่ยมในวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นในการดูแลห่วงใย เป็นกำลังใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันได้เข้าร่วมโครงการประกอบอาชีพ มาตรา 35 (7) แห่ง พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับบริษัทในโครงการ “สร้างโอกาสงานเชิงสังคม และสนับสนุนการประกอบอาชีพคนพิการ” ของสมาคมแม่บ้านทหารบกร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้พิการและครอบครัว ให้มีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความสุข และรู้สึกมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชน ตามนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก ที่ ต้องการให้มีการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและคู่สมรสรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่พิการทุพพลภาพ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ และมาตรการเพื่อช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานทำ มีรายได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม อีกทั้งการช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นยังกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา สมาคมแม่บ้านกองทัพบก สาขา กองพลทหารราบที่ 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการติดตามการดำเนินงานของหน่วยเป็นที่เรียบร้อย ถือเป็นการตอบแทนครอบครัวกำลังพลที่เสียสละตนเองเพื่อชาติมาตลอดทั้งชีวิตได้มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ สร้างรายได้ในครัวเรือน และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพี่อให้การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ และครอบครัว ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาวซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน สนองตอบนโยบายของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกและรัฐบาลต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง