ด่วน! โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ประกาศปิดเรียน สกัดโควิด

ด่วน! โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ประกาศปิดเรียน สกัดโควิด
TNN ช่อง16
22 ธันวาคม 2563 ( 10:56 )
271
ด่วน! โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ประกาศปิดเรียน สกัดโควิด

22 ธันวาคม 2536 ผู้สื่อข่าวรายงาน โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี ได้ออกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องเหตุพิเศษ ฉบับที่ ๑. ระบุข้อความในประกาศดังนี้ 

ตามรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกลุ่มโรคกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานพบผู้ติดเชื้อโคโรนาเพิ่มจำนวนมากขึ้นในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อำนาจตามข้อที่ 9 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาปี 2549 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 โรงเรียนปทุมวิไลจังหวัดปทุมธานีจึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 


ทั้งนี้โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างการปิดสถานศึกษาเนื่องจากกรณีพิเศษดังนี้


1.ให้นักเรียนหยุดเรียนเข้าเรียนออนไลน์หรือเรียนรู้จากสื่อเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูประจำวิชากำหนด

2.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้กับนักเรียนในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและรายงานการจัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด

3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีกิจตามคำสั่งที่ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยและไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ

4.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาในช่วงดังกล่าวปฎิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดพร้อมปฎิบัติตามมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาติดต่อราชการอย่างเข้มงวด

5.ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านประจำการอยู่ที่ตั้งไม่ออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางไปสถานที่ชุมชนต่างๆหากไม่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 

6.ยกเลิกการนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

7.บุคลากรฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่และลูกจ้างให้มาประจำการที่โรงเรียนและปฎิบัติหน้าที่ตามปกติ


ทั้งนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองให้ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแล้ว


ประกาศ ณ.วันที่ 22 ธันวาคม 2563 


นายเอกพรต สมุทธานนท์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล. 

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง