ปิดต่อ! โรงเรียน 146 แห่งในพิษณุโลก ยังไม่พร้อมเปิด 1 มิ.ย.นี้

ปิดต่อ! โรงเรียน 146  แห่งในพิษณุโลก ยังไม่พร้อมเปิด 1 มิ.ย.นี้
มติชน
27 พฤษภาคม 2564 ( 23:14 )
10
ปิดต่อ! โรงเรียน 146  แห่งในพิษณุโลก ยังไม่พร้อมเปิด 1 มิ.ย.นี้

 

นายลือชัย ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จากสรุปข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2564 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้สถานศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านมาตรฐานการประเมิน ความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus จำนวน พิษณุโลก 325 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนแบบ on site ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ จำนวน 2 แห่ง ให้เร่งดำเนินการแก้ไข ก่อนเปิดการเรียนการสอน

 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้นำข้อมูลโรงเรียนที่ประเมินตัวเองตามเกณฑ์การประเมินในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก สถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล และ อบจ. เสนอขอเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 จำนวน 325 โรงเรียน จาก 471 โรงเรียน ส่วน 146 แห่งที่เหลือเปิด 14 มิถุนายน

 

 

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่จะเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus เช่นกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง