รีเซต

เอ็กซิมแบงก์ออกสินเชื่อดอกเบี้ย 2% ต่อปี ให้กู้สูงสุด 20 ล้าน ช่วยผู้ประกอบการโควิด-19

เอ็กซิมแบงก์ออกสินเชื่อดอกเบี้ย 2% ต่อปี ให้กู้สูงสุด 20 ล้าน ช่วยผู้ประกอบการโควิด-19
มติชน
31 มีนาคม 2563 ( 12:09 )
96
เอ็กซิมแบงก์ออกสินเชื่อดอกเบี้ย 2% ต่อปี ให้กู้สูงสุด 20 ล้าน ช่วยผู้ประกอบการโควิด-19

เอ็กซิมแบงก์ ออก “มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19” สินเชื่อระยะยาว 7 ปี วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก พร้อมปรับปรุงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าปัจจุบัน โดยขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองภายใต้ประกันการส่งออกสูงสุด 270 วัน สำหรับการส่งออกไปยังผู้ซื้อในจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศของ WHO นอกเหนือจากการพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 เดือน

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยว่า เอ็กซิมแบงก์ ออก มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 ส่วนปีที่ 3-4 อยู่ที่ Prime Rate -1.25% และปีที่ 5-7 อยู่ที่ Prime Rate -0.25% (Prime Rate ณ 31 มีนาคม 2563 เท่ากับ 5.75%) ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 7 ปี ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้หมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกซึ่งได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19 ติดต่อขอรับบริการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563

นอกจากนี้ เอ็กซิมแบงก์ ได้ขยายเงื่อนไขมาตรการ EXIM ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา ให้แก่ลูกค้า ด้านสินเชื่อ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เพื่อลดภาระลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อระยะยาวและระยะสั้นที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 ธันวาคม 2563

ส่วนด้านรับประกันการส่งออก ขยายระยะเวลาการชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 270 วัน แก่ผู้ส่งออกที่ถือกรมธรรม์ประกันการส่งออกของ เอ็กซิมแบงก์ และส่งออกไปทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ภายใน 31 กรกฎาคม 256 กรณีไม่เกิน 180 วัน ไม่ต้องชำระค่าเบี้ยประกันเพิ่ม กรณีมากกว่า 180 วัน แต่ไม่เกิน 270 วัน ชำระค่าเบี้ยประกันเพียง 50%

ทั้งนี้ คุ้มครองการส่งออกสินค้าเน่าเสียง่าย กรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า สูงสุด 50% ของมูลค่าใบกำกับสินค้า และลดระยะเวลาพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ซื้อในจีนไม่รับมอบสินค้า

“การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อทุกภาคส่วน เอ็กซิมแบงก์ จึงติดตามสถานการณ์และออกมาตรการใหม่ ๆ รวมทั้งโปรแกรมสินเชื่อพิเศษต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าและผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs รับมือกับสถานการณ์และประคับประคองธุรกิจให้ดำเนินไปได้ ลดผลกระทบต่อการจ้างงานและการผลิตสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในและต่างประเทศ เพื่อเยียวยาภาคธุรกิจและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและระยะถัดไป” นายพิศิษฐ์ กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง