รีเซต

เลขาฯ ยูเอ็นเรียกร้องลงมือยุติ 'ความเกลียดชังชาวมุสลิม'

เลขาฯ ยูเอ็นเรียกร้องลงมือยุติ 'ความเกลียดชังชาวมุสลิม'
Xinhua
16 มีนาคม 2566 ( 17:05 )
63
เลขาฯ ยูเอ็นเรียกร้องลงมือยุติ 'ความเกลียดชังชาวมุสลิม'

สหประชาชาติ, 16 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพุธ (15 มี.ค.) อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ เรียกร้องการดำเนินการเพื่อยุติความเกลียดชังต่อชาวมุสลิม เนื่องในวันต่อต้านความหวาดกลัวอิสลามสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มี.ค. ของทุกปีกูเตอร์เรสกล่าวว่ามีชาวมุสลิมอยู่ทั่วโลกเกือบ 2 พันล้านคน ซึ่งสะท้อนความหลากหลายอันงดงามของมวลมนุษยชาติ ทว่าประชากรกลุ่มนี้มักเผชิญทิฐิมานะและอคติจากความเชื่อกูเตอร์เรสเน้นย้ำว่าชาวมุสลิมเผชิญการโจมตีตัวบุคคล ถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง และการตกเป็นแพะรับบาป โดยกระแสต่อต้านชาวมุสลิมที่เพิ่มขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นแนวคิดชาติพันธุ์นิยม อุดมการณ์นีโอนาซีเชิดชูคนผิวขาว และความรุนแรงอันมุ่งเป้าที่กลุ่มประชากรเปราะบาง อาทิ ชุมชนชาวมุสลิม ชาวยิว ชาวคริสต์ส่วนน้อยบางส่วน และกลุ่มคนอื่นๆนอกจากนั้นการเลือกปฏิบัติบั่นทอนมนุษย์ทั้งหมด ทุกคนมีหน้าที่ยืนหยัดต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติ ผลักดันนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงปกป้องอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยกูเตอร์เรสยังเรียกร้องการลงทุนทางการเมือง วัฒนธรรม และเศรษฐกิจในการสร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม ตลอดจนการยอมรับความหลากหลายเพื่อเผชิญหน้ากับอคติกูเตอร์เรสทิ้งท้ายว่าทุกความเชื่อและประเพณีที่ยิ่งใหญ่ต่างเรียกร้องการมีใจกว้าง ความเคารพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน พร้อมเรียกร้องผู้คนต่อต้านกลุ่มอิทธิพลที่มุ่งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย โดยการเน้นย้ำจุดยืนอันมีมนุษยธรรมร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง