นักศึกษาไทยตกค้างในสหรัฐกว่า 120 คน เจอปัญหาเพียบวอนรัฐบาลช่วยพากลับบ้าน

นักศึกษาไทยตกค้างในสหรัฐกว่า 120 คน เจอปัญหาเพียบวอนรัฐบาลช่วยพากลับบ้าน
มติชน
17 เมษายน 2563 ( 15:54 )
179
นักศึกษาไทยตกค้างในสหรัฐกว่า 120 คน เจอปัญหาเพียบวอนรัฐบาลช่วยพากลับบ้าน

 

น.ส.อรัฐา บุญวัฒนสุนทร ตัวแทนกลุ่มนักศึกษาไทยที่ตกค้าง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เกิดเหตุนักเรียนนักศึกษาไทยกว่าร้อยคนตกค้างในพื้นที่เสี่ยง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา รอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวัง หลังรัฐบาลประกาศขยายเวลาปิดน่านฟ้าเพิ่มรอบที่ 3

 

น.ส.อรัฐา ระบุว่า สืบเนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 3 ขยายเวลาห้ามเครื่องบินเข้าไทย ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ ทำให้ประชาชนคนไทย นักเรียนนักศึกษา นักท่องเที่ยวตกค้างอยู่ในต่างประเทศจำนวนมาก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศเสี่ยงอันดับหนึ่งของการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำให้กลุ่มประชาชนคนไทย นักเรียนนักศึกษาจากหลายรัฐ ในประเทศสหรัฐอเมริกามากกว่า 120 คน ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล หน่วยงาน และกงสุลเข้าให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องกรอบระยะเวลาที่แน่นอนในการปิดน่านฟ้า และช่วยเหลือโดยจัดเครื่องบินเหมาลำ เพื่อมารับผู้โดยสารที่ตกค้างเป็นกรณีพิเศษ ตามประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในข้อที่ (5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทยหรือกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

 

เนื่องจากผลกระทบในการประกาศปิดน่านฟ้าทั้ง 3 รอบ ทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องอยู่อย่างไร้ซึ่งความชัดเจน และความไม่แน่นอน ประกอบกับหลายฝ่ายมีปัญหาในด้านต่างๆ ซึ่งจากการรวบรวมรายชื่อผู้ที่เดือดร้อนนั้นได้ข้อสรุปดังนี้

 

1. หนังสือ I20, F1, J1 วีซ่าของนักเรียนนักศึกษากำลังจะหมดอายุ และสำหรับบางคนได้หมดอายุแล้ว
2. นักเรียนนักศึกษาและคนไทยจำนวนมาก อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยใจกลางนิวยอร์ก และในอีกหลายเมือง
3. มีการซื้อตั๋ว และเลื่อนไฟล์ทหลายรอบ จึงทำให้เครดิตเต็มวงเงิน และการคืนเงินค่าตั๋วที่ล่าช้าทำให้หลายคนประสบปัญหาด้านการเงิน
4. ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งค่ากินอยู่ ค่าต่อวีซ่า ค่าจองตั๋วในครั้งใหม่ รวมถึงค่าเช่าบ้าน ทำให้ผู้ที่ไม่มีรายได้ เช่น นักเรียน นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เป็นต้น
5. นักเรียน นักศึกษาไม่มีรายได้ เงินสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้จ่ายเหลืออยู่ไม่มาก สำหรับนักเรียนบางคนไม่สามารถดูแลตนเองได้ และไม่มีญาติหรือคนรู้จักอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
6. นักเรียน นักศึกษาไม่มีที่พักอาศัย เนื่องจากบางคนหมดสัญญาเช่าบ้าน หมดสัญญากับ Host หรือทำเรื่องคืนบ้านไปแล้ว และบางคนไม่มีเงินเช่าที่อยู่อาศัยต่อ
7. มีผู้สูงอายุที่ติดค้างอยู่ เนื่องจากเดินทางมาเยี่ยมลูกหลาน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรค และต้องการกลับไปพบหมอตามนัดเพื่อรับยา เนื่องจากโรคประจำตัวเรื้อรัง และเป็นอันตรายแก่ชีวิต
8. สำหรับวีซ่าทำงาน สถานที่ทำงานปิด ไม่สามารถทำงานหาเลี้ยงชีพได้ และถูกยกเลิกสัญญาจ้างงาน
9. ระบบสาธารณะสุขไม่รองรับการรักษา และไม่เพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากไม่ได้ถือสัญชาติอเมริกัน
10. ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ถือวีซ่าท่องเที่ยวซึ่งกำลังจะหมดอายุ ต้องเดินทางกลับไปเพื่อดูแลกิจการของตนเอง และสำหรับบางคนต้องกลับไปเพื่อดูแลครอบครัวที่ป่วย และมีปัญหาด้านสุขภาพ

 

ทั้งนี้ประชาชนคนไทยที่ตกค้างอยู่ได้รวบรวมรายชื่อส่งให้ทางกงสุลในนครนิวยอร์ค เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบและรัฐบาล เพื่อร่วมพิจารณาเข้าช่วยเหลือกับบุคคลกลุ่มนี้แล้ว ซึ่งทุกคนรอการตอบกลับอย่างมีความหวัง อย่างไรก็ตามทุกคนที่มีรายชื่อดังกล่าวได้ดูแลและปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี พร้อมยินยอมทำตามมาตรการที่รัฐบาลช่วยเหลือและจัดการให้ รวมถึงพร้อมรับการกักตัวและปฏิบัติตามคำสั่งที่รัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง