รีเซต

ขอนแก่น รณรงค์ใช้ถาดรับ-ส่งอาหาร สร้างมาตรฐานสุขอนามัย ลดการแพร่เชื้อ

ขอนแก่น รณรงค์ใช้ถาดรับ-ส่งอาหาร สร้างมาตรฐานสุขอนามัย ลดการแพร่เชื้อ
77ข่าวเด็ด
24 เมษายน 2563 ( 15:21 )
238
ขอนแก่น รณรงค์ใช้ถาดรับ-ส่งอาหาร สร้างมาตรฐานสุขอนามัย ลดการแพร่เชื้อ

ขอนแก่น – New Normal !! ศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกับหอการค้า สนับสนุนคนขอนแก่นใช้ถาดอาหารรับสินค้าจากผู้ให้บริการ delivery ตัดวงจรแพร่กระจายเชื้อโควิด-19

วันนี้ (24 เม.ย. 63) ที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  นายกมลพงษ์ สงวนตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และ กลุ่มผู้ให้บริการส่งอาหารและสินค้าในจังหวัดขอนแก่น หรือ Khonkaen market ประกอบด้วย Peck Delivery, Dinovery, Superfast Delivery และ Faster logistics ร่วมกันเปิดตัวและส่งมอบถาดวางอาหาร สำหรับบริการส่งอาหาร เพื่อส่งเสริมมาตรการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสระหว่างผู้ส่งและผู้รับอาหาร ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยทางศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น และ หอการค้า จ.ขอนแก่น ได้ส่งมอบถาดวางอาหารแก่ผู้ให้บริการส่งอาหาร จำนวน 500 ใบ เพื่อนำไปมอบแก่ร้านอาหารและประชาชน สนับสนุนการใช้ถาดวางอาหารระหว่างร้านอาหาร ผู้ให้บริการส่งอาหาร และผู้บริโภค

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลายบ้างแล้ว แต่มาตรการป้องการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นเรื่องสำคัญที่ชาวขอนแก่นจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง ในการใช้ชีวิตแบบปกติใหม่ หรือ New Normal ด้วยการเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ซึ่งการใช้ถาดรับส่งของเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เชื้อไวรัสโควิดแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและผู้ให้บริการส่งอาหารก็ไม่ควรสัมผัสกัน แต่วางอาหารไว้ในถาด หรือประชาชนทั่วไปก็ควรมีถาดใส่อาหารหรือที่แขวนอาหารสำหรับผู้ให้บริการส่งอาหารนำอาหารมาวางหรือแขวนไว้ เพื่อลดการสัมผัสระหว่างกัน ลดการแพร่ระบาดของโรคได้ในระดับหนึ่ง

“ผมเชื่อว่าจำนวน 500 ชุด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขอนแก่นทั้งจังหวัด แต่เราต้องการเปลี่ยนค่านิยมใหม่ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค เปลี่ยนวิธีรับส่งของแทนที่จะเอามือมารับต่อมือกัน ก็เอาถาดมารับ หรือทำที่แขวนอาหารไว้ เพื่อลดการสัมผัสกันให้มากที่สุด”

นอกจากนี้ ทางศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ยังรณรงค์ให้ร้านอาหารและผู้ให้บริการส่งอาหารเข้าไปประเมินมาตรฐานความสะอาดที่แพลตฟอร์ม www.thaistopcovid.com หรือ www.khonkaenstopcovid.com โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการเดลิเวอรี่ซึ่งเป็นผู้กระจายเชื้อโรคได้ง่าย จึงควรเข้าไปประเมินตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการและไม่แพร่เชื้อโรคแก่ผู้อื่น นอกจากนั้นยังช่วยให้การควบคุมโรคเป็นไปโดยเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง