รีเซต

อุตุฯเผยภาวะลานีญากระทบไทย “ปริมาณฝนมาก” ถึงเดือนธันวาคม

อุตุฯเผยภาวะลานีญากระทบไทย “ปริมาณฝนมาก” ถึงเดือนธันวาคม
TNN ช่อง16
26 ตุลาคม 2564 ( 09:20 )
117
อุตุฯเผยภาวะลานีญากระทบไทย “ปริมาณฝนมาก” ถึงเดือนธันวาคม

วันนี้ ( 26 ต.ค. 64 )กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ปรากฏการณ์เอนโซ (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ )มีสภาวะลานีญาแล้ว โดยอุณหภูมิผิวน้าทะเลในมหาสมุทร แปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยต่้ากว่าปกติประมาณ 0.6 – 0.7 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 1 อีกทังอุณหภูมิน้าทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้า ลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วง เดือนที่ผ่านมา พบว่า บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติได้ลดพื้นที่และมีกำลังอ่อนลง ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติได้ขยายพื้นที่และมีความรุนแรงมากขึ้นในระดับลึกลงไปของบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขต ศูนย์สูตรไปถึงบริเวณด้านตะวันออกของของมหาสมุทรฯ 

 ลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลให้ระบบการ หมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่กำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมเกือบทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขต ศูนย์สูตรสำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสคาล:hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตรจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมเกือบทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรฯ

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้าน ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตังแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึง ต้นเดือนตุลาคม 2564 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจ้าลอง แล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะลานีญาจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สภาวะปกติต่อไป 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 คาดว่า ปริมาณฝน จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ 

หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะ เผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย 


ข้อมูลจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

ภาพจาก   :  ช่างภาพ TNN ONLINE

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง