รีเซต

ไทม์ไลน์ ใช้งบฯปี 67 หลังล่าช้า 6 เดือน กลาโหม-มหาดไทย ถูกตัดงบประมาณมากสุด

ไทม์ไลน์ ใช้งบฯปี 67 หลังล่าช้า 6 เดือน กลาโหม-มหาดไทย ถูกตัดงบประมาณมากสุด
TNN ช่อง16
20 มีนาคม 2567 ( 18:38 )
51
ไทม์ไลน์ ใช้งบฯปี 67 หลังล่าช้า 6 เดือน กลาโหม-มหาดไทย ถูกตัดงบประมาณมากสุด

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท ในวาระ 2 และ 3 ระหว่างวันที่ 20-22 มีนาคม นี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาเป็นรายมาตรา หลังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567  ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน สรุปรายการปรับลดร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

ปรับลดลงทั้งสิ้นกว่า 9,204 ล้านบาท

กระทรวงกลาโหม ปรับลดกว่า  2,485 ล้านบาท

กระทรวงมหาดไทย ปรับลดกว่า  1,529 ล้านบาท

แผนงานบูรณาการ ปรับลดกว่า 1,494 ล้านบาท

สำนักนายกรัฐมนตรี ปรับลดกว่า 710 ล้านบาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับลดกว่า  539 ล้านบาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี ปรับลดกว่า  501 ล้านบาท

ทุนหมุนเวียน ปรับลดกว่า  239 ล้านบาท

กระทรวงการต่างประเทศ ปรับลดกว่า 200 ล้านบาท

กระทรวงศึกษาธิการ ปรับลดกว่า 194 ล้านบาท

กระทรวงคมนาคม ปรับลดกว่า  157 ล้านบาทบาท

กระทรวงการคลัง ปรับลดกว่า  134 ล้านบาท

กระทรวงสาธารณสุข ปรับลดกว่า  130 ล้านบาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับลดกว่า 126 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม ปรับลดกว่า  107 ล้านบาท

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ปรับลดกว่า  103 ล้านบาท

รัฐวิสาหกิจ ปรับลดกว่า  98 ล้านบาท

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปรับลดกว่า 72 ล้านบาทบาท

กระทรวงพลังงาน ปรับลดกว่า  60 ล้านบาท

หน่วยงานของรัฐสภา ปรับลดกว่า  60 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับลดกว่า 54 ล้านบาท

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปรับลดกว่า  44 ล้านบาท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับลดกว่า  38 ล้านบาทบาท

กระทรวงพาณิชย์ ปรับลดกว่า  38 ล้านบาท

หน่วยงานของศาล ปรับลดกว่า  36 ล้านบาท

กระทรวงวัฒนธรรม ปรับลดกว่า  18 ล้านบาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับลดกว่า  12 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน ปรับลดกว่า  9 ล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม ปรับลดกว่า  8 ล้านบาทไทม์ไลน์ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายงานประจำปี 2567  เร็วขึ้น 2 สัปดาห์


• ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา วาระ 2 และ 3 วันที่ 20-21 มีนาคม 2567

• เข้าที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา วาระ 2 และ 3 วันที่  26 มีนาคม 2567

• สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใข้เป็นกฎหมายต่อไป วันที่ 3 เมษายน 2567

คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ และทำให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ในส่วนการพิจารณาของวุฒิสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยว่า สัปดาห์นี้จะเป็นการทำงานสัปดาห์สุดท้ายของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วุฒิสภา จากนั้นจะส่งให้ประธานาวุฒิสภา บรรจุร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 67 เข้าสู่ระเบียบวาระในวันที่ 26 มีนาคม คาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาเพียง 1 วัน ก่อนจะลงมติผ่านความเห็นชอบในวันเดียวกัน การอภิปรายของสว. จะมีความคล้ายคลึงกับของสส. เนื่องจากวุฒิสภา ตั้งกมธ. เพื่อศึกษาร่างงบประมาณไปพร้อมกับสส. เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว เนื่องจากการพิจารณางบประมาณปีนี้ มีข้อจำกัด เพราะล่วงเลยมาเกือบครึ่งปีแล้ว ทุกฝ่ายพยายามให้ความร่วมมือเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อได้สำหรับงบประมาณปี 2567 เป็นครั้งแรกของการจัดทำงบประมาณของรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน ที่ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ 6 เดือน จากปกติต้องเริ่มใช้งบประมาณ ปี 2567 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2566 เนื่องจากกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ล่าช้า ทำให้ต้องเบิกจ่ายงบในหน่วยราชการไปพลางก่อน โดยก่อนหน้านี้สมัยรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อปี 2563 มีการจัดทำงบประมาณล่าช้าเกือบ 4 เดือน เช่นเดียวกับในปี 2564 เกิดความล่าช้า ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ 


การพิจารณาออกกฎหมายงบประมาณฯ ที่ล่าช้าแม้จะไม่ประสบปัญหามากนักเพราะสามารถเบิกจ่ายงบจากหน่วยงานต่างๆไปพลางก่อนได้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามที่นักวิชาการหลายคนออกมาแสดงความกังวลในช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตต่ำข้อมูลจาก สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง