รีเซต

เปิด 3 แนวทางศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่

เปิด 3 แนวทางศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่
TNN ช่อง16
16 สิงหาคม 2566 ( 11:24 )
102
เปิด 3 แนวทางศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่

เปิด 3 แนวทางศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โหวตซ้ำได้หรือไม่


เช้าวันนี้ 16 สิงหาคม 2566 คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้มีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาว่าจะรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ไว้วินิจฉัยหรือไม่ ภายหลังจากเมื่อวันที่ 3สิงหาคม ที่ผ่านมา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เลื่อนการพิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่ากรณีมติรัฐสภาห้ามเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 2 ระบุเหตุผลว่าเป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำ ตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2563 ข้อ 41นั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่

สืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีมติส่งเรื่องร้องเรียนของผู้ร้องเรียน3คน คือ 1.รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญส่งชเลธร และ3.นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ และคณะ ที่ระบุว่ามติรัฐสภาดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และเป็นการละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนทั้ง3 คน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน อ้างว่านายพรชัย และนายบุญส่ง เป็นประชา ชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยเลือกพรรคก้าวไกลซึ่งมีนายพิธา

ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นบุคคลเพียงรายชื่อเดียวที่พรรคก้าวไกลเสนอชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนนางปัญญารัตน์ ทางผู้ตรวจการอ้างว่า เป็นสมาชิกส.ส. พรรคก้าวไกล

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องให้พิจารณาวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 แล้วมีคำสั่งรับรวมไว้ในสำนวน โดยมีความเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งคำร้องและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญต่อไป

ส่วนคำขอให้กำหนดมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัย ให้รอสั่งในคราวเดียวกันกับการพิจารณาสั่งคำร้อง 

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินระบุสถานะบุคคลของคณะผู้ร้องเรียนที่ 3 ทุกราย ว่าเป็นประชาชนหรือสมาชิกรัฐสภา โดยให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 และให้นัดพิจารณาคำร้องนี้ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566เวลา 09.30 น.


สำหรับการวินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญมี 3 แนวทาง คือ 


1. ไม่รับไว้วินิจฉัย 

2 . รับไว้วินิจฉัยและสั่งชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรี

3. รับไว้วินิจฉัยและไม่สั่งชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีภาพจาก TNN ONLINE / ศาลรัฐธรรมนูญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง