รีเซต

Globish คลอดหลักสูตรภาษาจีน "ออนไลน์" อัพสกิลเด็กไทย

Globish คลอดหลักสูตรภาษาจีน "ออนไลน์" อัพสกิลเด็กไทย
มติชน
6 สิงหาคม 2563 ( 16:12 )
107
Globish คลอดหลักสูตรภาษาจีน "ออนไลน์" อัพสกิลเด็กไทย

บริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด สตาร์ทอัพ EdTech ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียน Live English Classroom ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เผยภาษาจีนคือภาษาที่ 3 ของโลก ด้วยจีนก้าวขึ้นเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทรงอำนาจทางเศรษฐกิจโลก ล่าสุดปี 2562 ขึ้นแท่นเป็นผู้ลงทุนต่างชาติในประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่งและในอีกหลายประเทศทั่วโลก แม้เป็นประเทศแรกที่เผชิญกับวิกฤตโควิด-19 แต่ก็สามารถตั้งรับและฟื้นฟูประเทศได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนภาษาจีนได้รับความนิยม โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีนและเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาจีนทั่วโลกประมาณ 1.3 พันล้านคน นับเป็นภาษาที่คนใช้สื่อสารเป็นอันดับ 1 ของโลก ล่าสุด Globish เปิดหลักสูตรเรียนภาษาจีน Live Chinese Classroom ทั้งด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน เตรียมความพร้อมให้เด็กรุ่นใหม่ที่ต้องพัฒนาภาษาจีนควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน มุ่งช่วยอัพสกิลภาษาจีนสร้างโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานและธุรกิจ โดยตั้งเป้าเติบโต 10% ในปี 2563

นายธกานต์ อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเลือกเรียน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ และปัจจุบันผู้คนทั่งโลกราว 1.3 พันล้านคนใช้ภาษาจีน จึงนับเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบกับปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกมองเป็นชาติมหาอำนาจที่น่าจับตา เนื่องจากได้ขึ้นแท่นเป็นประเทศที่เศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยอัตรา GDP ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดปี 2562 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) เผยเศรษฐกิจจีนโตร้อยละ 6.1 และในด้านการค้าขายกับต่างประเทศ ก็มีมูลค่าเป็นอันดับ 1 ของโลก ทั้งยังเป็นผู้ผลิตรถยนต์ เรือพาณิชย์ คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดของโลก

ทั้งนี้ประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิ อุตสาหกรรมการเกษตร ยานยนต์ การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ฯลฯ ยังเป็นจุดยุทศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ ประกอบกับประเทศจีนได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนล่าสุดในช่วงปี 2562 จีนได้กลายเป็นผู้ลงทุนต่างชาติที่ขอรับการสนับสนุนการลงทุนในประเทศไทยสูงเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยกว่ามูลค่า 8.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 2.6 แสนล้านบาท) แม้ประเทศจีนจะเป็นชาติที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นประเทศแรก แต่ก็สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศที่เข้มแข็งจนถูกมองว่าจีนจะเป็นประเทศแรก ๆ ที่สามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้หลังวิกฤตโควิด-19 ปัจจัยทั้งหมดจึงส่งผลให้เกิดความต้องการเรียนรู้ภาษาจีนเพื่อใช้ในการทำงานและประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“Globish ในฐานะผู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับคนไทย ที่ต้องการสร้างคนไทยให้พร้อมรับโอกาสประสบความสำเร็จในการทำงานและธุรกิจ ด้วยการให้บริการการเรียนผ่าน Online Live Classroom ในหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย จึงได้พัฒนาหลักสูตรภาษาจีน Live Chinese Classroom ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด สอดรับกับความต้องการตลาดแรงงานในช่วงปีที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าเติบโตของสัดส่วนภาษาจีนจาก 2% เป็น10% ในปี 2563 ภาษาจีนกลางมีความจำเป็น และเป็นที่ต้องการมากโดยเฉพาะในวงการธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากบริษัท และองค์กรใหญ่ ๆ ต่างต้องการพนักงานที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนกลางได้เพิ่มสูงขึ้นถึง 35%” นายธกานต์กล่าว

นางสาวชื่นชีวัน วงษ์เสรี เจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิช อคาเดเมีย (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า Globish Chinese ได้พัฒนาหลักสูตรภาษาจีนสำหรับทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มีความต้องการในการพัฒนาภาษาจีนที่แตกต่างกัน สำหรับผู้ใหญ่ Globish Chinese เน้นหลักสูตรภาษาจีนเพื่อธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รวมถึงหลักสูตรภาษาจีนที่เน้นไวยากรณ์ และทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนไปพร้อม ๆ กัน ในรูปแบบ Live Chinese Classroom เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และยกระดับความสามารถด้านภาษาให้คนไทยเตรียมพร้อมในอนาคต สำหรับเด็ก Globish Chinese ออกแบบหลักสูตรให้เหมาะกับเด็กในช่วงวัยที่ต่างกัน ได้แก่ อายุ 5-11 ขวบ และ 12 ขวบขึ้นไป ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคน เน้นให้เด็ก ๆ ได้สนุกและเข้าใจภาษาจีนตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน ทำให้เด็ก ๆ ชอบเรียนภาษาจีนมากขึ้น พร้อม เตรียมความพร้อมให้เด็กไทยไม่พลาดโอกาส อัพสกิลภาษาจีน และสร้างข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานในอนาคต

Globish Chinese ออกแบบมาให้เหมาะสมกับทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยเป็นการเรียนภาษาจีนแบบ 1 ต่อ 1 ตลอดหลักสูตร สัปดาห์ละ 2 – 3 ครั้ง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สอนโดยเหล่าซือที่มีประสบการณ์ ลักษณะการเรียนเป็นแบบออนไลน์ นักเรียนและเหล่าซือจะสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th

สำหรับผู้ที่สนใจ Globish Live Chinese Classroom หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ สามารถสมัครได้ที่ www.globish.co.th โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ 063-535-6501

ข่าวที่เกี่ยวข้อง