'แม่น้ำเหลือง' มีคุณภาพน้ำดีขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

'แม่น้ำเหลือง' มีคุณภาพน้ำดีขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
Xinhua Thai
6 มิถุนายน 2564 ( 14:17 )
14
'แม่น้ำเหลือง' มีคุณภาพน้ำดีขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

ปักกิ่ง, 6 มิ.ย. (ซินหัว) -- หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำเหลือง ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับสองของจีน มีพัฒนาการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

 

 

กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมของจีนระบุว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำเหลืองพัฒนาขึ้นจากระดับที่มีมลพิษปานกลาง มาอยู่ที่คุณภาพดี ระหว่างการดำเนินแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 (2016-2020)

ในปี 2020 ราวร้อยละ 84.7 ของน้ำผิวดิน (surface water) ของแม่น้ำเหลืองมีคุณภาพระดับ 1 ถึง 3 (คุณภาพดี) ขยับขึ้น 25.6 จุดจากระดับเมื่อปี 2016 ส่วนแม่น้ำสายย่อยมีสัดส่วนน้ำผิวดินคุณภาพดีอยู่ร้อยละ 80.2 เพิ่มขึ้น 31.2 จุดจากปี 2016

 

 

ทั้งนี้ จีนแบ่งคุณภาพผิวน้ำออกเป็น 5 ระดับ โดยมีระดับ 1 เป็นระดับที่มีคุณภาพสูงสุด

อนึ่ง รายงานทางการเมื่อเดือนมีนาคมระบุว่า ขณะที่จีนกำลังเดินหน้าส่งเสริมการพัฒนาสีเขียว ในปี 2020 คุณภาพอากาศและน้ำของจีนปรับตัวดีขึ้น ทั้งยังมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปริมาณต่ำลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง