รีเซต

ชาวจีนมี 'ประกันผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน' เกือบ 1.03 พันล้านคน

ชาวจีนมี 'ประกันผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน' เกือบ 1.03 พันล้านคน
Xinhua
26 ตุลาคม 2565 ( 19:40 )
12
ชาวจีนมี 'ประกันผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน' เกือบ 1.03 พันล้านคน

ปักกิ่ง, 26 ต.ค. (ซินหัว) -- รายงานว่าด้วยโครงการผู้สูงอายุของจีน เปิดเผยจำนวนประชาชนที่ได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยผู้สูงอายุขั้นพื้นฐานในประเทศเกือบ 1.03 พันล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2021 เพิ่มขึ้น 30.07 ล้านคนจากปีก่อนหน้า

 

รายงานดังกล่าวซึ่งร่วมเผยแพร่โดยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและสำนักงานคณะทำงานด้านผู้สูงอายุแห่งชาติจีน ชี้ว่าจีนมีผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 267.36 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปีก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.9 ของจำนวนประชากรทั้งหมดส่วนจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อยู่ที่ราว 200.56 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2021 โดยในจำนวนนี้กว่า 119.41 ล้านคนได้รับบริการสาธารณสุขในชุมชนเขตเมืองและชนบทนอกจากนั้นรายงานเสริมว่าจีนมีสถาบันและสถานดูแลผู้สูงอายุ 358,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งให้บริการเตียงราว 8.16 ล้านเตียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง