รีเซต

จับตาครม.เคาะมาตรการเยียวยา ‘ร้านนวด-สปา-เสริมสวย’

จับตาครม.เคาะมาตรการเยียวยา ‘ร้านนวด-สปา-เสริมสวย’
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2564 ( 09:35 )
50
จับตาครม.เคาะมาตรการเยียวยา ‘ร้านนวด-สปา-เสริมสวย’

วันนี้ ( 13 ก.ค. 63 )รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้จะมีการพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนภายหลังยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา  

วานนี้ นายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมทีมเศรษฐกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามตรการเยียวยาประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากที่ได้มีมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มแรงงานก่อสร้าง ร้านอาหารและศิลปะบันเทิงไปแล้ว ในอัตรานายจ้าง 3,000 บาทต่อแรงงาน 1 คน ซึ่งต้องไม่เกิน 200 คน ส่วนแรงงานได้รายละ 2,000 บาท 

ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่ามาตรการชุดใหม่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการ และแรงงาน  ทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม ที่อยู่ในธุรกิจอื่น  เช่น สถานเสริมความงาม ร้านนวด-สปา เป็นต้น โดยใช้หลักการในลักษณะเดียวกับกลุ่มที่ได้มีมาตรการเยียวยาออกมาก่อนหน้านี้ 

ขณะเดียวกัน ครม.จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการประกาศใช้ ...ฉุกเฉิน ทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 ..-30 ..64 ตามมติของศูนยบริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)

นอกจากนั้น จะมีการพิจารณาวาระอื่น  ที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ ยื่นคำร้องขอคืนภาษีเงินได้หัก  ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ได้จากตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม จะรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) ของคณะกรรม มาธิการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา 

ส่วนกระทรวงแรงงานรายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบที่มีต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ คำสั่งใดๆเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เรื่อง การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง