ทูตไทยร่วมเปิดโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีในเวียดนาม มอบให้รัฐบาล-สถานทูตไทยแจกจ่าย

ทูตไทยร่วมเปิดโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีในเวียดนาม มอบให้รัฐบาล-สถานทูตไทยแจกจ่าย
มติชน
29 กรกฎาคม 2563 ( 06:23 )
42
ทูตไทยร่วมเปิดโรงงานหน้ากากอนามัยซีพีในเวียดนาม มอบให้รัฐบาล-สถานทูตไทยแจกจ่าย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานหน้ากากอนามัยและโครงการ “หน้ากากแห่งความเมตตา” ที่บริษัท CPPC Outdoor Wear (Vietnam) เมืองกวีเญิน จังหวัดบิ่ญดิ่ญ โดยมีนายเหวียน ฟี ลอง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่ญดิ่ญ นายมนตรี สุวรรณโพธิ์ศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารบริษัท C.P.Vietnam Corporation เข้าร่วมด้วย

 

 

โรงงานหน้ากากอนามัยและโครงการหน้ากากแห่งความเมตตา โดยบริษัท C.P.Vietnam มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อมอบให้แก่รัฐบาลเวียดนามรวม 8 ล้านชิ้นภายในธันวาคม 2563 โดยจะเริ่มบริจาคส่งมอบให้องค์กรต่างๆ จนถึงสิ้นปี 2563 รวมถึงแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้สังกัด กระทรวงสาธารณสุข เวียดนาม เจ้าหน้าที่ทหารป้องกันชายแดน ตลอดจนหน่วยงานการต่างประเทศ และกองกำลังเยาวชนเวียดนามที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและควบคุมโรคระบาด COVID-19 ในเวียดนาม

 

 

ในโอกาสนี้ บริษัท C.P. Vietnam Corporation ได้เปิดตัวเว็บไซต์โครงการหน้ากากแห่งความเมตตา www.cpmaskforall.com.vn ด้วย

 

นอกจากนี้ บริษัท C.P. Vietnam Corportation ได้มอบหน้ากากอนามัยแก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เพื่อสนับสนุนให้สถานเอกอัครราชทูตฯ แจกจ่ายแก่ชาวไทยในเวียดนาม และดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมอบให้แก่องค์กรต่าง ๆ ของเวียดนามต่อไป

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง