รีเซต

รัฐบาลเร่งปรับแผนจัดการน้ำรับ ‘เอลนีโญ’ เผยไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว

รัฐบาลเร่งปรับแผนจัดการน้ำรับ ‘เอลนีโญ’ เผยไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว
TNN ช่อง16
6 พฤศจิกายน 2566 ( 14:01 )
69
รัฐบาลเร่งปรับแผนจัดการน้ำรับ ‘เอลนีโญ’ เผยไทยเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว

นนี้ ( 6 พ.ย. 66 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจาก เอลนีโญ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน โดยระบุว่าขณะนี้ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูฝนปี 2566 และเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2566/67 แล้ว ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์น้ำต้นทุนในแหล่งน้ำต่างๆ พบว่า ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นมาก แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญอย่างต่อเนื่องไม่ประมาท 


ทั้งนี้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ 9 มาตรการรองรับฤดูแล้ง และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2567 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรการ และจัดเตรียมแผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 


นายสมศักดิ์ ย้ำว่าการจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนดควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ทั้งการใช้น้ำภาคการเกษตร วางแผนลดการใช้น้ำของหน่วยงานภาครัฐ รณรงค์การประหยัดน้ำของทุกภาคส่วน ส่งเสริมการใช้ระบบ 3R ของภาคอุตสาหกรรม คือ ลดการใช้น้ำ/นำน้ำมาใช้ซ้ำ และ นำน้ำมาใช้หมุนเวียน รวมถึงลดการสูญเสียน้ำในระบบประปาและระบบชลประทาน ประกอบกับมีการบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการบริหารจัดการน้ำระยะยาว 2 ปี ให้เป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุด


ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการบูรณาการสื่อสารแผนบริหารทรัพยากรน้ำลดเสี่ยงขาดแคลนน้ำจาก เอลนีโญ สทนช. และอีก 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศ และป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบบูรณาการ ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี เพื่อบูรณาการความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ รวมถึงร่วมขับเคลื่อนแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ระดับลุ่มน้ำตามเป้าหมายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี


ภาพจาก AFP 


ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง